De curatoren van de Sectie Insolventierecht zijn in mei benoemd in de faillissementen van Sluyk Sloopwerken B.V. en Brehm Sloopadvies B.V. en RBG Warmteservice Haarlemmermeer B.V. en Zanborn Ltd.

Sluyk Sloopwerken B.V. en Brehm Sloopadvies B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 7 mei 2013 zijn de faillissementen van Brehm Sloopadvies B.V. en Sluyk Sloopwerken B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

Beide vennootschappen voeren een onderneming op het gebied van sloop, bestaande uit het bouwrijp maken van bebouwde terreinen, asbestsanering en dergelijke. Het betreft relatief kleine bedrijven met een beperkt aantal werknemers.

Een doorstart van beide ondernemingen behoort nog tot de mogelijkheden.

RBG Warmteservice Haarlemmermeer B.V. en Zanborn Ltd.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 7 mei 2013 zijn de faillissementen van RBG Warmteservice Haarlemmermeer B.V. en haar beherend vennoot Zanborn Ltd. uitgesproken met aanstelling van mr. K.E. Beerlage als curator.

RBG Warmteservice Haarlemmermeer hield zich bezig met het installeren, onderhouden en repareren van centrale verwarmingsinstallaties. De activiteiten zijn ruim een jaar geleden reeds gestaakt, aangezien er onvoldoende omzet kon worden gegenereerd om de kosten te dragen. Hierbij speelt mogelijk een rol dat de naam RBG Warmteservice besmet is door een eerder faillissement van een besloten vennootschap met dezelfde naam. Het faillissement zal naar verwachting binnen enkele maanden worden opgeheven bij gebrek aan baten. Hetzelfde geldt voor Zanborn Ltd.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.