Mr. Klaartje Beerlage is in september benoemd als curator in het faillissement van Automobielbedrijf Vlietwijk B.V. Mr. Harjo Bakker als bewindvoerder in de surseance van Innecs B.V., welke surseance inmiddels alweer is ingetrokken.

Automobielbedrijf Vietwijk B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 17 september 2013 werd Automobielbedrijf Vlietwijk B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. Klaartje Beerlage als curator.

Het betreft een garage met showroom en wasstraat. De garage liep nog wel maar de verkoop van auto’s is als gevolg van de crisis dusdanig verminderd, dat de onderneming niet meer rendabel kon draaien. De activiteiten zijn inmiddels gestaakt en de curator is doende de activa te verkopen.

Surseance Innecs B.V. is binnen twee weken weer ingetrokken

Aan de vennootschap Innecs B.V. werd op 30 augustus 2013 (voorlopige) surseance van betaling verleend. Harjo Bakker werd als bewindvoerder aangesteld.

Innecs B.V. voert meer dan tien jaar een R&D-onderneming op het gebied van warmte/elektriciteitsconversie en richt zich momenteel hoofdzakelijk op de ontwikkeling van een gasturbine die stoom en elektriciteit dient te leveren. In dit project dienen nog omvangrijke investeringen gedaan te worden voordat de turbine op de markt kan komen. Hoofdreden voor de aanwezige financiële problemen kon gevonden worden in een aandeelhoudersconflict: er waren twee kampen ontstaan en hangende het conflict was geen van de partijen bereid extra financiering te verstrekken.

Een surseance van betaling eindigt veelal (alsnog) in faillissement. Intrekking van de surseance komt zelden voor. De bekendmaking van een bedrijf dat zij beschikt over een liquiditeitstekort leidt gewoonlijk immers niet snel tot het eenvoudig verkrijgen van extra financiering.

Met wat assistentie van de bewindvoerder kwamen de strijdende partijen tot de conclusie dat zij uit elkaar moesten en dat een faillissement de nodige schade en kosten met zich zou meebrengen. Uiteindelijk heeft de bestuurder/minderheidsaandeelhouder de grootaandeelhouder uitgekocht en is dekking verkregen voor alle crediteuren en de kosten van de bewindvoering. Hierop is de surseance van Innecs B.V. bij beschikking van de Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 11 september 2013 ingetrokken.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.