Bij uitbetaling van de vakantiedagen mag de werknemer niet in een nadeliger positie komen dan wanneer hij in dienst was gebleven en de vakantiedagen had opgenomen.

Een vakantiedag is één dag loon waard. Onder het begrip loon valt ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Verder dienen de looncomponenten zoals de bonus die (deels) afhankelijk is van de prestatie van de werknemer, de ploegentoeslag, de commissie, de dertiende maand etc. ook te worden meegerekend bij bepaling van de hoogte van de niet opgenomen vakantiedagen.

Onkostenvergoedingen maken geen deel uit van het vakantieloon.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.