Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u kinderen? Dan moeten er allerlei afspraken gemaakt worden over de kinderen. Bij de verbreking van een huwelijk/partnerschap/samenleving moeten onder meer afspraken worden gemaakt over kinderalimentatie. Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Als ouder bent u wettelijk verplicht om uw kinderen financieel te onderhouden tot ze 21 jaar zijn, dit wordt de onderhoudsplicht genoemd. Kinderalimentatie wordt in het algemeen betaald door de ene ouder aan de ouder (die al dan niet de hoofdverzorgers) totdat het kind 18 jaar is. Als een kind tussen de 18 jaar en 21 jaar is, kan de alimentatie aan het kind zelf betaald worden.

U kunt in principe samen met uw ex-partner afspraken maken over de kinderalimentatie. Deze afspraken kunnen vervolgens worden opgenomen in een ouderschapsplan. Als het u niet lukt om samen afspraken te maken over de hoogte van de kinderalimentatie, kunt u de rechter vragen om de hoogte van de alimentatie vast te stellen.

Kinderalimentatie berekenen

Voor de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie zijn speciale normen ontwikkeld: de Nibudnormen. Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren, bijvoorbeeld de leeftijd van uw kinderen, de grootte van uw gezin en de inkomens van u en uw ex-partner. Globaal is de berekening van de hoogte van de kinderalimentatie op te delen in drie stappen.

Stap 1: Kosten kinderen

Allereerst moet worden bepaald wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Oftewel, wat zijn de kosten die worden gemaakt voor een kind per maand? Om deze kosten te bepalen, zijn speciale tabellen ontwikkeld. In deze Nibudtabellen is berekend welk bedrag ouders afhankelijk van hun inkomen gemiddeld aan hun kinderen uitgeven. Hierbij wordt rekening gehouden met het netto inkomen van u en uw partner gezamenlijk toen u nog bij elkaar was. Er wordt ook gekeken naar het aantal kinderen in een gezin en er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. In het algemeen geldt, hoe hoger het inkomen, hoe hoger de behoefte van het kind.

Stap 2: Draagkracht van ouders voor berekenen kinderalimentatie

Vervolgens moet worden bepaald welk bedrag een ouder kan missen om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Dit heet de draagkracht. De draagkracht wordt berekend (Trema berekening) aan de hand van vaste normen , er geldt een vaste formule. Allereerst wordt gekeken naar het netto inkomen van de ouders. Vervolgens wordt daarop in mindering gebracht een forfaitaire woonlast die 30% van het netto inkomen bedraagt. Daarnaast wordt rekening gehouden met een post noodzakelijke overige lasten, welke forfaitair wordt gesteld op de bijstandsnorm. Dus, de woonlast en de bijstandsnorm wordt in mindering gebracht op het netto inkomen. Vervolgens wordt ervan uitgegaan dat 70% van het inkomen dat resteert, kan worden aangewend om te voorzien in de kosten van de kinderen.

Stap 3:Vergelijken en bedrag kinderalimentatie bepalen (Jusvergelijking)

Tot slot wordt de draagkracht van u en uw ex-partner met elkaar vergeleken en wordt naar rato van de draagkracht bepaald wie welk bedrag kan voldoen ., Daarbij wordt ook gekeken naar de verdeling van de zorg van de kinderen en de daarbij behorende kosten. U voldoet u namelijk al kosten voor de kinderen als ze bij u zijn, zoals kosten van eten en drinken.

Laat u adviseren over kinderalimentatie

Mocht u vragen hebben over kinderalimentatie, neem gerust contact op met mij of een van de andere familierechtadvocaten van RWV. Wij adviseren u graag.