Je ouders kozen toen je werd geboren zeer zorgvuldig jouw naam. Deze naam draag je immers je hele leven, staat op al je documenten en je wordt aan de hand van je naam herkend en aangeduid. Kortom het speelt een grote rol in je leven. Maar wat als je helemaal niet blij bent met je voornaam of je achternaam. Denk in dit verband eens aan de jaarlijkse top 10 faamnamen van de Coen en Sander Show. Kun je dan zomaar je voornaam of achternaam wijzigen?

De wens om een voornaam of achternaam te wijzigen komt regelmatig voor, maar de wijziging is aan strenge regels gebonden. De wijziging heeft immers grote gevolgen, niet alleen voor jezelf, maar in het kader van een wijziging van de achternaam bijvoorbeeld ook voor toekomstige generaties.
 

Voornaam en achternaam verplicht

Ouders hebben veel vrijheid bij de keuze van een naam. Maar als ze een ontoelaatbare voornaam doorgeven (of geen naam), dan verzint de ambtenaar van de burgerlijke stand volgens de wet zelf een naam.

Sinds 1811 bestaat in Nederland de verplichting tot het hebben van een achternaam, ook wel geslachtsnaam genoemd. Ten aanzien van het wijzigen van de te voeren achternaam, zijn de keuzemogelijkheden beperkter en duurder dan ten aanzien van het wijzigen van de voornaam.
 

Verzoekschrift wijzigen voornaam via advocaat

Voor een officiële wijziging van de voornaam moet je (door tussenkomst van een advocaat) een verzoekschrift tot naamswijziging indienen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens of je een zwaarwichtig belang hebt bij wijziging van je voornaam. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, het verzoek dient dan ook goed te worden onderbouwd. Als je als verzoeker minderjarig bent, dan moet het verzoek door jouw wettelijk vertegenwoordiger(s) worden ingediend.
 

Verzoek wijzigen achternaam (geslachtsnaam) via Justis
 

Een verzoek tot wijziging van de achternaam kun je zelf indienen bij de screeningsautoriteit Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. De minister van Justitie heeft (in 2004) besloten dat de achternaam slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan worden gewijzigd. De wijzigingsgronden zijn terug te vinden in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Dit besluit somt limitatief op onder welke voorwaarden een achternaam kan worden gewijzigd.
 

Kosten voor het wijzigen van voornaam en/of achternaam

Voor het indienen van een verzoekschrift tot voornaamswijziging ben je griffierecht verschuldigd. Dit betaal je aan de rechtbank om je verzoekschrift in behandeling te nemen. Het griffierecht bedraagt momenteel € 304,00. Of € 83,00 als je in aanmerking komt voor een toevoeging.

Het huidige tarief voor de behandeling van het verzoek tot wijziging van de achternaam is € 835,00 voor één persoon. Het is dan ook verstandig om, voordat je kosten gaat maken, advies in te winnen over de kans van slagen van jouw verzoek.
 

Laat u adviseren over een naamswijziging

Wil je meer weten over het wijzigen van jouw voornaam of achternaam. Wil je advies over het indienen van een verzoekschrift tot naamswijziging of wil je dat wij het verzoek voor je opstellen en indienen? Neem gerust contact op met mij of met een van de andere familierechtadvocaten van RWV. Ook als je vragen hebt over andere zaken op het gebied van familierecht, kun je bij ons terecht.