Als jouw huurder failliet gaat, kan de curator – en jij als verhuurder – de huurovereenkomst opzeggen met een termijn van drie maanden. De huurpenningen over de opzegperiode zijn volgens de wet een zogenoemde boedelvordering. Maar wat geldt voor de rente over de huurpenningen in die periode? Is dat ook een boedelvordering? Op 24 december 2021 gaf de Hoge Raad het verlossende woord: ja, verhuurders hebben ook recht op rente over de huurpenningen over de opzegperiode bij een faillissement.

Boedelvordering: huurpenningen over de opzegperiode

Als je een vordering indient om de huurpenningen over de opzegperiode terug te vorderen, dan heb je grote kans dat deze wordt voldaan. Deze vordering wordt namelijk aangemerkt als een boedelvordering en boedelvorderingen staan (redelijk) vooraan in de rij bij uitkeringen uit faillissementen. Dit in tegenstelling tot de schulden die ontstaan zijn vóór faillissement. Boedelvorderingen worden dan ook regelmatig voldaan.

Hoge Raad bepaalt: ook rente over huurpenningen over de opzegperiode is boedelvordering

Het was lange tijd onduidelijk of de rente over de huurpenningen over de opzegperiode ook als boedelvordering wordt aangemerkt. De uitspraken van verschillende rechters waren niet eenduidig.

Wij legden namens onze cliënt, een verhuurder, deze vraag voor aan de Hoge Raad. Zij bepaalde eind vorig jaar dat over deze boedelvorderingen rente loopt en dat ook de rente zelf de status van boedelvordering heeft. Daarbij geldt dat dit de contractueel overeengekomen rente is. Kijkende naar de rentebepalingen in de ROZ modellen (1 of 2% per maand) of de wettelijke handelsrente (8% per maand op dit moment) zijn hier serieuze bedragen mee gemoeid.

Een doorbraak voor onze client en we zijn ontzettend blij dat de Hoge Raad eindelijk, de wet dateert van 1893 (!), duidelijkheid over deze vraag heeft gegeven.

Ben je verhuurder en krijg je te maken met een faillissement van jouw huurder?

Neem contact op met een van de teamleden of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten of insolventierechtadvocaten. Wij kunnen je bijstaan om jouw schade in zo’n situatie te beperken.