Jaarlijks stelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd op grond van artikel 1:402a BW. De publicatie betreffende de wettelijke indexering van bedragen voor levensonderhoud werd gepubliceerd in de Staatscourant van 6 november 2017.

De indexering voor 2018 bedraagt 1,5%.

De verhoging met 1,5% is vanaf 1 januari 2018 van kracht, vindt automatisch plaats en geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag zoals dat op 31 december 2017 vaststaat. Het is mogelijk de wettelijke indexering uit te sluiten, alleen dan geldt de verhoging niet.

Het indexeringspercentage voor 2017 bedroeg 2,1%. Meer informatie en percentages van voorgaande jaren vindt u hier.

Meer informatie over het indexeringspercentage of alimentatie in het algemeen?

Neem gerust contact op met een van onze familierechtadvocaten.