Als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Niet alleen in praktische zin, omdat er een hoop geregeld moet worden, maar ook emotioneel gezien heeft een scheiding de nodige impact. Het is daarom belangrijk dat u goed wordt begeleid waarbij er aandacht is voor uw emoties en de juridische aspecten. De mediator helpt u om met open vizier de werkelijke meningsverschillen te bespreken en begeleidt u om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Daarbij geeft de mediator u structuur en voorziet u van de benodigde juridische informatie. En als u de situatie niet meer overziet, helpt de mediator u hierbij.

Wat is mediation en wat is een mediator?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. U probeert er samen met uw partner uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Mediation kan op ieder conflict worden toegepast, en zeker bij een scheiding kan mediation de meest geschikte manier zijn om meningsverschillen op te lossen en beslissingen te nemen over hetgeen geregeld moet worden.

Ook een rol voor de kinderen bij mediation

Zeker als u samen kinderen hebt, is het belangrijk uw partnerrelatie op een goede wijze te beëindigen. U hebt als ouders ook na de scheiding een belangrijke opvoedingstaak te vervullen. Tijdens de mediation kunnen de kinderen (naar eigen wens) hun mening naar voren brengen. Zo voelen zij zich gehoord en worden hun belangen op een zorgvuldige wijze meegenomen in het geheel.

Ik kan toch ook naar de rechter?

Tijdens de scheiding moet er een hoop geregeld worden. In overleg kunt u concrete, uitgebreide en goede afspraken maken. En u kunt deze afspraken voorleggen aan een rechter. Een rechter is in een procedure echter gebonden aan de wettelijke marges en heeft slechts een beperkte vrijheid ten aanzien van de inhoud van zijn beslissing. Ook is een rechter gebonden aan termijnen, waardoor een procedure veel tijd in beslag kan nemen. Bij mediation bepaalt u samen het tempo en de te bespreken onderwerpen.

Is mediation iets voor mij?

Nu er in onderling overleg naar oplossingen wordt gezocht, leeft vaak ten onrechte het idee dat mediation enkel nut heeft op het moment dat de verhoudingen tussen partijen goed zijn. Ook als u op gespannen voet staat met elkaar, biedt mediation uitkomst. Als de communicatie niet soepel verloopt, helpt de mediator u om deze te verbeteren. De behoeften en wensen van u beiden komen op tafel te liggen. Onze ervaring is dat er door mediation meer begrip voor elkaar ontstaat, waardoor een deel van de spanning wegvalt en er ruimte ontstaat voor overleg.

Kosten

Een bijkomend voordeel van echtscheidingsmediation is dat u de kosten van de scheidingsmediator deelt. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden bovendien de kosten van mediation (tot een bepaald maximum). Vraag dit dus even na als u een rechtsbijstandverzekering hebt.

Maak gratis kennis met een scheidingsmediator

De scheidingsmediators van RWV Advocaten zijn deskundig en ervaren in de juridische én psychologische zaken die bij een scheiding spelen. Ze hebben aandacht voor de partners en voor de kinderen.

Wilt u onderzoeken of mediation voor uw scheiding werkt? Dan bent u van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Een prettige manier om meer informatie te krijgen over het mediationtraject en wat daarvoor nodig is.

Een afspraak maken kan telefonisch (071-7502205) of via onderstaand formulier.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Voldoen u en uw partner aan de voorwaarden, dan betaalt de overheid een vast bedrag voor de kosten van de scheidingsmediator. En betaalt u alleen een eigen bijdrage. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. U leest er alles over op www.rechtsbijstand.nl.

RWV Advocaten werkt niet met dat systeem. Wilt u daar toch gebruik van maken, neem dan contact op met het Juridisch Loket (0900-8020). Deze instantie verwijst u naar een scheidingsmediator die wel met gesubsidieerde rechtsbijstand werkt.