De Sectie Insolventierecht is bij het volgende faillissement betrokken.

All Media Solutions B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 3 april 2012 is het faillissement van All Media Solutions B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. D.A. Beck als curator.

All Media Solutions B.V. verzorgde de reproductie van video-opnamen, alsmede het dupliceren, monteren, overschrijven, vertalen en ondertitelen van audiovisuele dragers en het scannen van films. Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-750 22 45).