De Sectie Insolventierecht is bij het volgende faillissement betrokken.

Rijnlands Adviesgroep B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 28 februari 2012 is het faillissement van Rijnlands Adviesgroep B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

Rijnlands Advies Groep verzorgde ergonomie (eerste lijns hulp) en adviseerde met betrekking tot indicatiestellingen hiervoor. Inmiddels heeft een doorstart plaatsgevonden waardoor een substantieel deel van de activiteiten en werkgelegenheid behouden werd.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-750 22 45).