De Sectie Insolventierecht is betrokken bij de volgende faillissementen:

  • D. Vonk en Zn. B.V.

  • Noort & Van der Heijden Stukadoors B.V.

  • Scootercentrum Nederland B.V.

  • Cieba B.V.

D. Vonk en Zn. B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 19 juni 2012 is het faillissement van D. Vonk en Zn. B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. M.M. Hoving als curator.

Aannemersbedrijf D. Vonk en Zn B.V. is een familiebedrijf met vijf werknemers, actief in de burger- en utiliteitsbouw. De orderportefeuille is sinds de krediet- en eurocrisis ernstig teruggelopen en inmiddels geheel opgedroogd. De directie heeft dan ook eigen aangifte van het faillissement gedaan.

Noort & Van der Heijden Stukadoors B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 12 juni 2012 is het faillissement van Noort & Van der Heijden Stukadoors B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. H.J. Bakker als curator.

De onderneming lag reeds 1,5 jaar stil. Een doorstart ligt niet in de rede. De curator zal tot liquidatie overgaan.

Scootercentrum Nederland B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 26 juni 2012 is het faillissement van Scootercentrum Nederland B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. D.A. Beck als curator.

Failliet exploiteerde een scooterhandel met een aantal afzonderlijke vestigingen. De activiteiten zijn in de loop van mei 2012 door een gelieerde vennootschap overgenomen. De curator zal de verdere afwikkeling van de boedel ter hand nemen.

Cieba B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank ‘s-Gravenhage d.d. 19 juni 2012 is het faillissement van kantoormeubelhandel Cieba B.V. te Leiderdorp uitgesproken met aanstelling van mr. K.E. Beerlage als curator.

Cieba B.V. is een gevestigd begrip in de regio. De onderneming bestaat al 60 jaar en heeft een trouwe klantenkring. Net als veel andere bedrijven heeft Cieba B.V. de laatste tijd te maken gehad met een terughoudende markt voor wat betreft investeringen als gevolg van de crisis. Verder waren er een aantal vaste lasten, waaronder de huur van een inmiddels te groot geworden pand, die ervoor zorgden dat de onderneming niet meer winstgevend kon draaien. Het faillissement maakt evenwel een sanering mogelijk, waardoor de onderneming weer winstgevend kan worden. Mr. K.E. Beerlage heeft inmiddels met verschillende partijen gesproken en verwacht spoedig een doorstart rond te hebben.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-750 22 45).