De Sectie Insolventierecht is bij de volgende faillissementen betrokken.

Verhuisplaats.nl

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 28 december 2010 werd mr. Harjo Bakker aangesteld tot curator in het faillissement van Verhuisplaats.nl. Verhuisplaats.nl trachtte consumenten die gaan verhuizen en partijen die ten behoeve daarvan diensten leveren bij elkaar te brengen.

Memory Expert Benelux

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 25 januari 2011 werd mr. Harjo Bakker aangesteld tot curator in het faillissement van Memory Expert Benelux. Memory Export Benelux exploiteert een webshop waarop apparaten voor dataopslag (in het bijzonder voor fotografie) werden aangeboden.

Lenselink & Van der Mark B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 25 januari 2011 werd mr. Oscar Kuit benoemd tot curator in het faillissement Lenselink & Van der Mark B.V. De onderneming hield zich bezig met fotografie, reclameopdrachten en visuele communicatiemiddelen voor meerdere bedrijven in de regio. Door de economische recessie en het wegvallen van een grote cliƫnt was de onderneming verliesleidend en werd reeds in september 2010 gestaakt. De curator verricht onderzoek naar verkoop van de nog voorhanden activa.

Timmerfabriek Brand B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 14 december 2010 werd mr. Martijn Hoving benoemd tot curator in het faillissement Timmerfabriek Brand B.V.. In Timmerfabriek Brand B.V. werden timmerwerkzaamheden uitgevoerd, voornamelijk bestaande uit het vervaardigen van kozijnen, deuren en trappen. Het was een lang bestaand familiebedrijf dat echter alle vele jaren achter elkaar verlieslatend was. In 2007 is besloten het bedrijf te verkopen. In 2008 is de eigenaar van het bedrijf overleden; nadien heeft zijn weduwe de onderneming voortgezet. Een koper werd niet gevonden, waarna eind 2010 is besloten om eigen aangifte van faillissement te doen. De curator heeft de lopende opdrachten afgerond en vervolgens - aangezien er geen animo voor een doorstart bleek te zijn - de activiteiten per eind januari 2011 gestaakt. Er vindt in februari en maart een veiling plaats van de machines en inventaris via Makelaarskantoor Puper (www.puper.nl)

Flexatech B.V.

Op 18 januari 2011 is Flexatech B.V. op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. Dave Beck tot curator. Flexatecht B.V. hield zich voornamelijk bezig met de implementatie van data en telecommunicatie. De onderneming ligt echter al geruime tijd stil.
De curator zal het faillissement waarschijnlijk op korte termijn kunnen afwikkelen.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op de website van ons kantoor. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-7502245).