De Sectie Insolventierecht is bij de volgende faillissementen betrokken.

Velzer B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch d.d. 15 maart 2011 werd mr. Klaartje Beerlage aangesteld als curator in het faillissement van Velzer B.V.

De onderneming hield zich bezig met de montage van systeemscheidingswanden en systeemplafonds, met de handel in interieurafwerkingsmaterialen, zonneboilers en zonnepanelen. De activiteiten van de ondernemingen lagen al stil en het faillissement zal naar verwachting op vrij korte termijn kunnen worden afgewikkeld.

ASP Air Cargo B.V. h.o.d.n. ASP Logistics B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 22 maart 2011 werd mr. Klaartje Beerlage aangesteld als curator in het faillissement van ASP Air Cargo B.V. h.o.d.n. ASP Logistics.

Deze onderneming hield zich bezig met de opslag en distributie van goederen. De curator heeft de onderneming nog enige dagen voortgezet in welke periode nog inkomsten zijn verworven en waarin is gesproken over een doorstart. Inmiddels is met een koper overeenstemming bereikt over een voortzetting van de activiteiten per 1 april 2011 op het adres van de onderneming aan de Delfweg te Noordwijkerhout, waarbij overname van inventaris, personeel en huurruimte zal plaatsvinden. De curator zal zich nu met name gaan bezighouden met de incasso van debiteuren en met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

H. van Bruggen B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 1 maart 2011 werd mr. D.A. Beck aangesteld als curator in het faillissement van H. van Bruggen B.V.

Failliet exploiteerde in het verleeden een boomkwekerij maar deze activiteiten zijn reeds geruime tijd geëindigd. Failliet bevond zich op het moment van de faillietverklaring in liquidatie. De curator zal de afwikkeling verder ter hand nemen.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op de website van ons kantoor. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-7502245).