Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 22 november 2011 werd mr. D.A. Beck aangesteld als curator in het faillissement van Sweet Moment B.V.. De activiteiten lagen reeds stil vanaf april 2011.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op de website van ons kantoor. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie (071-750 22 45).