Op 23 mei 2023 is W.E.C. B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. H.J. Bakker tot curator. W.E.C. B.V. exploiteerde een onderneming gericht op elektrotechnische bouwinstallatie en particuliere beveiliging.

De bedrijfsvoering van de onderneming was inmiddels al gestaakt.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als je op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kun je de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/