De informatie uit het uniform pensioenoverzicht en de startbrief is voor de pensioendeelnemer vaak onvoldoende begrijpelijk. De Wet pensioencommunicatie, die op 19 mei 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer, moet daarin verandering brengen.

Door middel van een overzichtelijk pensioenoverzicht moet de deelnemer inzage worden gegeven in de door hem opgebouwde pensioenvoorziening en de hierbij behorende risico’s. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars worden verplicht om aan de pensioendeelnemer een totaaloverzicht te verstrekken van alle opgebouwde rechten, inzicht te verschaffen in de koopkrachteffecten en van de risico’s, rekening houdende met diverse, zowel negatieve als positieve, scenario’s.

Ook zal de verbeterde pensioencommunicatie de deelnemer duidelijk(er) moeten maken welke keuzemogelijkheden hij heeft en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen, zoals werkloosheid of overlijden vóór de pensioendatum. De Wet pensioencommunicatie zal per 1 juli 2015 in werking treden.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.