MENU

Publicatie Linguaan: Bericht van het Bureau Wbtv
11-12-2013

Bron: Linguaan, jaargang 24/4, winter 2013.

Beëdigd of niet beëdigd? Sinds 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers van kracht. Die introduceerde het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) waarin alleen beroepsbeoefenaren staan die aan de geldende kwaliteits- en integriteitseisen voldoen. Verschillende overheidsinstanties zijn verplicht om een beëdigde tolk of beëdigde vertaler in te zetten voor zover die in de betreffende taalparen beschikbaar zijn. Daardoor maken deze tolken en vertalers meer kans op aanbod van werk dan niet-geregistreerde collega’s. Of zij dat accepteren, is aan henzelf. Bovendien mogen alleen vertalers die in het Rbtv staan ingeschreven vertalingen waarmerken.

© 2022 RWV