MENU

Kredietverstrekking aan bedrijven in problemen nader ingevuld
20-12-2013

Een kredietverstrekker bedingt zekerheden in ruil voor een toekomstig (en niet aanvullend) krediet. De kredietnemer failleert en vervolgens worden de krediet- en zekerhedenverstrekking door de curator vernietigd op grond van benadeling van de overige crediteuren. De kredietverstrekker vordert een verklaring voor recht dat de kredietverstrekking rechtsgeldig is: het Hof wijst dit toe en de Hoge Raad laat dit oordeel in stand.

Actio Pauliana

Indien voor faillissement onverplicht rechtshandelingen zijn verricht welke de crediteuren in hun verhaalsmogelijkheden hebben beperkt en het voor de betrokkenen duidelijk was dat of zou moeten zijn dat sprake zou zijn van een dergelijke benadeling, kan een curator deze rechtshandelingen vernietigen op grond van de Actio Pauliana. In de regel slaagt een beroep door de curator op deze vordering, indien voor een aanvullend krediet zekerheden worden verstrekt die zowel zien op reeds bestaand als toekomstig krediet. 

Zekerheden bedongen voor een toekomstig krediet

De Hoge Raad heeft zich nu uitgesproken over het verstrekken van zekerheden aan een nieuwe kredietrelatie. Ook deze krediet- en zekerhedenverstrekking, waarbij slechts zekerheden worden verstrekt voor toekomstig krediet, kan door een curator vernietigd worden. Dan moet de curator echter wel de feiten en omstandigheden bewijzen die meebrengen dat het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor de schuldenaar en de wederpartij. Slaagt de curator hier niet in, dan blijft (de kredietverstrekking en) de zekerhedenverstrekking in stand.

De onderzoeksplicht van de kredietverstrekker: wat moet u doen?

Op u als kredietverstrekker rust een onderzoeksplicht om zich een beeld te vormen van de financiële positie van een kredietnemer. Wilt u een lening verstrekken, vraag dan bijvoorbeeld altijd de balans en winst- en verliesrekening, inclusief toelichting, en zo mogelijk een liquiditeitsoverzicht op.

Hoe ver de onderzoeksplicht reikt, hangt af van de mogelijkheden van de kredietverstrekker tot het verrichten van onderzoek. Zo rust op een professionele kredietverstrekker een grotere onderzoeksplicht dan op een particuliere en zal een bank, die toegang heeft tot BKR-gegevens, deze bij kredietnemers zoals particulieren en eenmanszaken ook moeten onderzoeken.

Indien slechts zekerheden worden verstrekt voor toekomstig krediet en de onderzoeksplicht wordt nagekomen, zal een beroep door de curator op de Actio Pauliana niet snel slagen. 

Conclusie

Kortom: het verstrekken van een lening aan een bedrijf in moeilijkheden is nooit zonder risico’s. Maar indien u al het mogelijke onderzoek verricht, sprake is van een nieuwe kredietrelatie en u slechts zekerheden bedingt voor een toekomstig krediet, kunnen de zekerheden rechtsgeldig worden gevestigd.

Meer informatie?

Wilt u een lening verstrekken en weten of u wel rechtsgeldig zekerheden kunt vestigen? Of wilt u meer weten of deze uitspraak of over kredietverstrekking in het algemeen? Neem dan gerust contact met mij op of een van de overige insolventiespecialisten.

Uitspraak: Hoge Raad 29 november 2013, ECLI:NL:PHR:2013:CA3762

Rechtsgebieden
Rechtsgebieden
© 2022 RWV