MENU

Update: herstelkader renteswaps medio december
24-11-2016

We informeerden u al eerder over het herstelkader zoals gepubliceerd begin juli 2016 (Renteswaps: komt u voor compensatie in aanmerking?). Afronding was toen voorzien medio november 2016.  Intussen heeft de derivatencommissie laten weten dat afronding medio december 2016 wordt verwacht. Gestreefd wordt het herstelkader zodanig uit te werken en van voorbeeldberekeningen te voorzien dat dit eenduidig uitgevoerd kan worden.

Zodra de finale versie beschikbaar is kunnen wij –tezamen met onze financiële deskundigen- u één en ander voorrekenen en opteren voor de beste weg.

NB: Als een renteswap is aangegaan na 1 januari 2005 en een oorspronkelijke contractuele einddatum had gelegen na 1 april 2011, maar daarvoor tussentijds is geëindigd, moet u zich op eigen initiatief aanmelden bij de betreffende bank. Deze aanmelding dient te zijn voorzien van de relevante documentatie. Aanmelden kan tot een half jaar na publicatie van het Herstelkader. Zekerheidshalve dient u dit dus doen uiterlijk 5 januari 2017.

© 2022 RWV