MENU

Uitspraken over renteswaps op een rij (juli-december 2016)
02-01-2017

Jarenlang hebben banken veel renteswaps in de markt gezet. Het woord swap betekent letterlijk niet meer dan “ruil”. Dit is dan ook wat gedaan werd: een variabele rente werd voor een klant omgeruild in een vaste rente. Aldus dekten bedrijven zich in tegen een stijging van de variabele rente door de swap, ook wel renteswap (of floating-fixed swap) genoemd. Door de banken is een veelheid van soorten swaps in de markt gezet, die enorm van elkaar verschillen.

Veel procedures over renteswaps

Een discussie die bijvoorbeeld speelt is dat ondanks het feit dat geruild werd tegen een vaste rente, er toch door allerlei opslagen op de vaste rente werden gelegd. In andere gevallen bleek dat de bank een onjuist advies had gegeven of zich onvoldoende had verdiept in de positie van haar klant. En dit laatste is in strijd met de zorgplicht.

Het komt overigens ook voor dat de bank juist wel voldoende heeft geïnformeerd en dat de klant heeft gekregen wat verwacht mocht worden.

Uitspraken over renteswaps

Wij hebben voor u (recente) uitspraken over renteswaps op een rij gezet. In dit overzicht vindt u samenvattingen van verschillende uitspraken. Aan de hand hiervan kunt u wellicht beoordelen of u uw bank kunt aanspreken op een afgesloten renteswapovereenkomst die niet positief voor u uitvalt of gaat uitvallen.  

Definitieve Herstelkader gepubliceerd

De derivatencommissie heeft op 19 december 2016 het definitieve herstelkader gepubliceerd. De 6 betrokken banken - ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot - hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader. Zie voor het herstelkader: Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB.

Heeft u behoefte aan professionele bijstand bij een swap?

Vraagt u zich af of u uw bank kunt aanspreken op een renteswapovereenkomst of heeft u dat al gedaan en twijfelt u of u beter kunt schikken met uw bank of dat u een procedure wilt starten? Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Marco Anink vormen binnen RWV Advocaten het SWAP-team. Zij adviseren, procederen en publiceren regelmatig over swapzaken.

Eerdere uitspraken over renteswaps

Sinds augustus 2015 zetten wij voor u uitspraken over renteswaps op een rij. Aan de hand van deze samenvattingen kunt u wellicht beoordelen of u uw bank kunt aanspreken op een afgesloten renteswapovereenkomst die niet positief voor u uitvalt of gaat uitvallen.

© 2022 RWV