MENU

Goed nieuws voor inschrijvers: wijziging WMO
09-03-2017

De verplichting voor gemeenten om reële prijzen te hanteren is nu wettelijk vastgelegd! Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is inmiddels gepubliceerd.

Het besluit verplicht gemeenten om bij Wmo-aanbestedingen een reële prijs voor te schrijven. Gemeenten hebben daarnaast de mogelijkheid om een vaste prijs toe te passen. Overigens is het gemeenten niet toegestaan om als gunningscriterium de laagste prijs te hanteren (art. 2.6.4 Wmo 2015). Dat in uitzondering op artikel 2.114 lid 3 Aw.

Het doel van de wetgever met dit verbod is om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te waarborgen.

Meer weten over de wijziging WMO?

Bent u inschrijver en wilt u van de hoed en de rand weten? Neem gerust contact met mij op, ik leg u graag uit wat deze wijziging voor u inhoudt.

Oorspronkelijke auteur: mr. A.H. (Alexander) Klein Hofmeijer. Niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 september 2017

© 2022 RWV