MENU

Terrasvergunning van gemeente Leiden al op zak? Regel dit vóór 1 april!
21-03-2017

Het gemeentebestuur van Leiden is druk bezig met het “Project terrassen”. Door de hele stad zijn 180 (van de 250) terrassen gecontroleerd op aanwezigheid van vergunningen, parasols, terrasschermen en de kwaliteit van het meubilair. Van de 180 gecontroleerde terrassen scoorden slechts 5 terrassen overal een voldoende.

De verwachting is dat uiterlijk 1 april 2017 alle ondernemers op de hoogte zijn welke overtredingen gelegaliseerd kunnen worden en welke overtredingen zij zelf ongedaan moeten maken. Vanaf april 2017, wanneer het terrasseizoen begint, zal ingezet worden op de handhaving.

 Wat zijn de regels waaraan terrassen moeten voldoen?

Algemene Plaatselijk Verordening - Terrasvergunning

De horecaondernemer moet volgens de APV een terrasvergunning aanvragen. Er zijn tal van weigeringsgronden, bijvoorbeeld:

  • als het terras breder is dan de gevelbreedte van horecagelegenheid
  • gevaar oplevert voor de weg of water
  • tot ontoelaatbare overlast leidt.

Daarnaast wordt een terrasvergunning alleen afgegeven als het bestemmingsplan ter plaatse een terras mogelijk maakt.

 Bestemmingsplan - Omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan schrijft voor welke categorie horeca waar gevestigd mag worden en wanneer er wel of geen terras mag worden geëxploiteerd. Als een terras (of een terrasboot) volgens het bestemmingsplan mogelijk is, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze wordt afgegeven tenzij er bijvoorbeeld sprake is van onaanvaardbare overlast voor de omwonenden. Dit kan geluidsoverlast zijn. Daarom kan de omgevingsvergunning geluidsnormen voorschrijven. De geluidsnormen van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bijvoorbeeld van toepassing wanneer het een verwarmd terras is. Het plaatsen van parasolverwarming of gevelheaters heeft dus tot gevolg dat er geluidsnormen van toepassing zijn. 

Nadere regels terrassen - Exploitatie

Naast de vergunningen dienen bij de exploitatie van het terras aanvullende regels in acht te worden genomen, zoals bijvoorbeeld:

  • de sluitingstijd (24.00 uur, behalve vrijdag en zaterdagnacht wanneer het 01.30 uur is)
  • het meubilair (terrasstoelen en –tafels mogen niet volledig uit kunststof bestaan).

Het overgrote merendeel van de terrassen in Leiden beschikt niet over een omgevingsvergunning. Of zij wijken in de exploitatie af van de nadere regels of van de bij de terrasvergunning behorende tekening. Het gemeentebestuur is van plan een inhaalslag te maken. Daarbij zullen ook eventuele bouwwerken (zoals luifels, vlonders, reclameborden en fietsenrekken) worden bekeken. Het niet beschikken over de noodzakelijke vergunningen of het niet in acht nemen van de nadere regels kan leiden tot dwangsommen of intrekking van de vergunningen.

Zorg dat uw terras ook juridisch in orde is en u net als uw gasten van het terrasseizoen kunt genieten.

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV