MENU

Rentederivaten; naar de rechter of een vergoeding via het Uniform Herstelkader? Vijf vragen en antwoorden
22-03-2018

Onlangs ontvingen twee relaties van ons kantoor een brief van hun bank omtrent de herbeoordeling van hun renteswap onder het Uniform Herstelkader (UHK). De ene klant ontving een brief waarin stond dat de klant niet onder het toepassingsbereik van het Uniform Herstelkader viel, wat de reden daarvoor was en dat hij daarom geen vergoeding kon verwachten. De andere klant ontving een brief waarin stond dat de klant een vergoeding volgens het Uniform Herstelkader kreeg aangeboden en wat de hoogte daarvan (per stap) was. Een exacte berekening van het bedrag ontbrak.

De daaropvolgende vijf vragen en antwoorden delen wij graag met u.

Vraag 1: Met betrekking tot de brief van de 2e klant: heb ik recht op de onderliggende berekeningen van het aangeboden voorstel?

Ja, dat heeft u. De bank moet de berekeningen opsturen, u hoeft daarvoor niet op gesprek te komen. De banken weigeren dit echter vaak. Neem contact op met ons, dan zullen  wij die de bank bewegen alsnog de berekeningen te overleggen.

Vraag 2: Als ik naar de rechter wil gaan, omdat ik geen UHK-vergoeding krijg of niet tevreden ben over de hoogte van de aangeboden UHK-vergoeding, loop ik dan het risico dat de vorderingen verjaren?

Wilt u een gerechtelijke procedure aanspannen, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Zien wij een kans van slagen bij de rechter, dan zullen wij binnen 12 weken na dagtekening van het UHK-voorstel of het bericht dat u niet onder het bereik van het UHK valt de bank namens u een brief sturen waarin u de bank aansprakelijk stelt en/of het rentederivaat vernietigt. Dit om de kans op een succesvol beroep op verjaring door de bank zoveel mogelijk te beperken.

Vraag 3: In 2008 heb ik een rentederivaat afgesloten. De verjaringstermijn voor dwaling en schending van de zorgplicht zijn respectievelijk 3 en 5 jaar. Ben ik dan nu niet sowieso te laat om nog een gerechtelijke procedure aan te spannen

Nee, dat hoeft niet. Voor zowel de termijn van de klachtplicht, als de verjaring, geldt dat deze begint te lopen op het moment dat u  bekend bent geworden (althans had moeten worden) met de risico’s en nadelige gevolgen van het rentederivaat. Dat kan dus pas járen na het afsluiten van het rentederivaat zijn.

Vraag 4: Ik heb onlangs een voorstel voor een voorschot ontvangen. Moet ik dit aanvaarden?

Nee, dat hoeft niet. Een voordeel aan afwijzen is zelfs dat de rente over de UHK-vergoeding (ad 2%) blijft doorlopen. Bovendien moet u het ontvangen voorschot weer terug betalen, als u uiteindelijk niet akkoord gaat met het UHK-voorstel.

Vraag 5: Ik heb onlangs een voorstel voor een voorschot aanvaard/afgewezen. Heeft dit gevolgen voor de eerdergenoemde 12 weken?

Nee, maar als u het uiteindelijke voorstel afwijst, moet u het ontvangen bedrag wel (onmiddellijk) weer terugbetalen. Bovendien lopen de 12 weken niet vanaf uw afwijzing, maar vanaf de ontvangst van het (uiteindelijke) voorstel.

Heeft u behoefte aan professionele bijstand bij een rentederivaat, zoals een swap? Neem contact op met het SWAP-team!

Heeft u een rentederivaat, zoals een renteswap, afgesloten? Met (grote) verliezen tot gevolg? Krijgt u geen UHK-vergoeding, of te weinig? En zegt iedereen u dat daar geen oplossing voor is? Onzin! Schakel het RWV SWAP-team in! Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Marco Anink adviseren, procederen en publiceren regelmatig over swapzaken.

Bekijk binnenkort de webinars over renteswaps en rentederivaten

Er wordt momenteel hard gewerkt aan verschillende webinars over renteswaps en andere rentederivaten. Toch raden we u aan, als u onlangs een aanbod óf een afwijzing voor compensatie heeft ontvangen, deze webinars niet af te wachten en meteen contact op te nemen. Het SWAP-team staat voor u klaar!

© 2021 RWV