MENU
swap

Swap afgesloten en nu een definitief compensatievoorstel van uw bank ontvangen? Controleer het op juistheid!
28-05-2019

Heeft u een aanbodbrief van uw bank ontvangen? Of zit u, als klant van de Rabobank, nog altijd te wachten op een compensatievoorstel? Als u een aanbodbrief heeft ontvangen, is het zeer aan te raden om het voorstel op juistheid te laten beoordelen. Inmiddels is namelijk gebleken dat ruim de helft (!) van alle compensatievoorstellen fouten bevat.

Ruim 3000 MKB-ondernemers wachten op compensatie: “het is de schuld van de Rabobank!”

Uit het laatste voortgangsrapport van de AFM blijkt dat ING, Volksbank (SNS), Deutsche Bank en Van Lanschot al hun gedupeerde klanten een compensatievoorstel hebben gedaan. ABN werkte haar achterstand in het eerste kwartaal van 2019 uiteindelijk weg. De Rabobank is al lange tijd – en nog steeds – de grote achterloper. Van de ca. 9400 klanten aan wie zij rentederivaten heeft verkocht, wachten nog ruim 3000 klanten op compensatie.

Ingeschakelde experts vinden vaak fouten in berekeningen van de bank

Hoewel de meeste banken alle aanbodbrieven hebben verstuurd, is de kous daarmee nog lang niet af. Steeds meer klanten willen het aanbod van de bank op juistheid beoordelen en schakelen hiervoor derivatenexperts in. Immers, uit de summiere toelichting van de bank op het aanbod blijkt vrijwel nooit hoe het compensatiebedrag is opgebouwd. Ook werken banken vaak niet mee aan verzoeken om achterliggende berekeningen. Derivatenexperts kunnen vaak na wat aandringen toch aan die berekeningen komen en vinden daarin regelmatig – grove – fouten. Dit onderschrijft Patrick van Gerwen van het derivatenadviesbureau Cadension in een interview in het FD en in FTM.

Van Gerwen concludeert dat ruim de helft van alle compensatievoorstellen, die hij in 2018 heeft beoordeeld, fouten bevat die nadelig uitpakten voor zijn klanten. Na hierover bezwaar te hebben gemaakt, hebben de banken in bijna de helft van de gevallen de oorspronkelijke compensatiebedragen verhoogd. De verhogingen variëren van enkele tienduizenden euro’s tot tonnen.

AFM grijpt niet in ondanks misstanden bij Rabobank

In dit verband uit Van Gerwen scherpe kritiek op de Rabobank. Niet alleen weigert zij pertinent berekeningen te verstrekken, ook haar aanbodbrieven bevatten een groot aantal aannames door het ontbreken van onderliggende stukken. De Rabobank stelt weliswaar dat die aannames “altijd worden gedaan in het voordeel van de klant”, maar hoe kan de klant dit controleren zonder berekeningen? 

Van Gerwen en andere derivatenexperts hebben de problematiek bij de Rabobank aan de kaak gesteld bij de AFM, maar tevergeefs. Volgens de AFM voldoen de brieven van de Rabobank aan het Herstelkader en is er dus geen reden om in te grijpen. Sterker nog, de AFM kauwt de banken voor hoe zij bepalingen uit het Herstelkader moeten interpreteren, zodat zij daar niet meer op kunnen worden aangesproken door de derivatenexperts. De AFM lijkt hiermee haar toezichthoudende taak te willen ontlopen.

Laat uw aanbod nakijken door het SWAP-team. Wij helpen u een zo hoog mogelijke vergoeding te krijgen!

De Rabobank heeft de meeste derivaten verkocht, de meeste klanten die nog wachten op vergoeding en de meeste fouten in haar aanbodbrieven. Veel van de derivatendossiers die wij behandelen betreffen dan ook klanten van de Rabobank. Ook werken wij geregeld succesvol samen met Cadension.

Heeft u onlangs een aanbodbrief gekregen van uw (Rabo)bank? Wilt u weten of het bedrag klopt? Laat uw aanbod nakijken door het SWAP-team van RWV Advocaten. Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Marco Anink beoordelen – zo nodig met behulp van Cadension – of uw aanbod hoger zou moeten zijn dan het huidige aanbod, zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u meer weten over rentederivaten? We hebben hiertoe 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 legt Marco Anink uit waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. In webinar 3 tot en met 9 vertelt hij wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast legt hij bij elk risico uit welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. In webinar 10 en 11 bespreekt Marco deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader,  of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Marco sluit in webinar 12 af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:

 1. Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
 2. Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
 3. Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
 4. Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
 5. Risico 3: verborgen provisie
 6. Risico 4: mismatches en overhedges
 7. Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
 8. Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
 9. Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
 10. Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
 11. Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
 12. Verjaring en klachtplicht
© 2022 RWV