MENU
mediation bij scheiding, iets voor u?

Mediation bij scheiding, iets voor u?
23-04-2020

Als u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Niet alleen in praktische zin, omdat er een hoop geregeld moet worden, maar ook emotioneel gezien heeft een scheiding de nodige impact. Het is daarom belangrijk dat u goed wordt begeleid waarbij er aandacht is voor uw emoties en de juridische aspecten. De mediator helpt u om met open vizier de werkelijke meningsverschillen te bespreken en begeleidt u om op een goede en respectvolle manier uit elkaar te gaan. Daarbij geeft de mediator u structuur en voorziet u van de benodigde juridische informatie. En als u de situatie niet meer overziet, helpt de mediator u hierbij. 

Wat is mediation en wat is een mediator?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. U probeert er samen met uw partner uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Mediation kan op ieder conflict worden toegepast, en zeker bij een scheiding kan mediation de meest geschikte manier zijn om meningsverschillen op te lossen en beslissingen te nemen over hetgeen geregeld moet worden. 

Ook een rol voor de kinderen bij mediation

Zeker als u samen kinderen hebt, is het belangrijk uw partnerrelatie op een goede wijze te beëindigen. U hebt als ouders ook na de scheiding een belangrijke opvoedingstaak te vervullen. Tijdens de mediation kunnen de kinderen (naar eigen wens) hun mening naar voren brengen. Zo voelen zij zich gehoord en worden hun belangen op een zorgvuldige wijze meegenomen in het geheel. 

Ik kan toch ook naar de rechter?

Tijdens de scheiding moet er een hoop geregeld worden. In overleg kunt u concrete, uitgebreide en goede afspraken maken. En u kunt deze afspraken voorleggen aan een rechter. Een rechter is in een procedure echter gebonden aan de wettelijke marges en heeft slechts een beperkte vrijheid ten aanzien van de inhoud van zijn beslissing. Ook is een rechter gebonden aan termijnen, waardoor een procedure veel tijd in beslag kan nemen. Bij mediation bepaalt u samen het tempo en de te bespreken onderwerpen. 

Is mediation iets voor mij?

Nu er in onderling overleg naar oplossingen wordt gezocht, leeft vaak ten onrechte het idee dat mediation enkel nut heeft op het moment dat de verhoudingen tussen partijen goed zijn. Ook als u op gespannen voet staat met elkaar, biedt mediation uitkomst. Als de communicatie niet soepel verloopt, helpt de mediator u om deze te verbeteren. De behoeften en wensen van u beiden komen op tafel te liggen. Onze ervaring is dat er door mediation meer begrip voor elkaar ontstaat, waardoor een deel van de spanning wegvalt en er ruimte ontstaat voor overleg.

Kosten

Een bijkomend voordeel van mediation is dat u de kosten van de advocaat-mediator deelt. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden bovendien de kosten van mediation (tot een bepaald maximum). Vraag dit dus even na als u een rechtsbijstandverzekering hebt. 

Kom gratis kennismaken en bepaal of mediation iets voor u is

De advocaat-mediators van RWV advocaten zijn opgeleid tot mediator, zodat zij u op een vakkundige manier kunnen begeleiden. Zij hebben aandacht voor de emoties, de juridische aspecten en de belangen van de kinderen. Bent u benieuwd of mediation iets voor u is? U bent van harte welkom om kennis te komen maken. U kunt zich telefonisch (071-7502205) of via onderstaand formulier aanmelden voor een gratis kennismakingsgesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten en wij gebruiken deze tijd om u te informeren over het mediationtraject.

Gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging

Voordat u contact met ons opneemt, is het van belang te bekijken of u wellicht in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. U kunt dit nagaan op de website www.rechtsbijstand.nl

RWV Advocaten werkt in principe niet op toevoegingsbasis. Komt een van u beiden in aanmerking voor een toevoeging? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wenst u beiden gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket (0900-8020 (€0,25 p/m). Zij verwijzen u naar een advocaat of mediator die op toevoegingsbasis werkt. 

Oorspronkelijke auteur: Marjolijn Boezaard-van Diepen (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2021 RWV