MENU

Voorschot op UHK-compensatie bank wordt onvoorwaardelijk bij acceptatie definitief aanbod. Verschil hoeft niet te worden terugbetaald als compensatie lager uitvalt dan voorschot!
30-04-2020

De laatste tijd zien wij opvallend veel klanten met rentederivaten die van hun bank te horen krijgen dat het reeds ontvangen voorschot op het compensatievoorstel van de bank onder het Herstelkader (UHK) (gedeeltelijk) dient te worden terugbetaald. De bank mag dat echter niet van u verlangen, zoals ik ook al eerder schreef. Ook als de uiteindelijke compensatie lager uitvalt dan het voorschot, hoeft u het verschil niet terug te betalen.

Bank mag na acceptatie definitief voorstel voorschot niet terugeisen

De meeste klanten die een rentederivaat hebben afgesloten en voor compensatie onder het Herstelkader in aanmerking komen, kregen de afgelopen jaren een voorschot op de uiteindelijke compensatie aangeboden. Hiermee kwam de bank haar klant ‘tegemoet’ voor het lange wachten op een definitief aanbod.

Het voorschot hoefde niet te worden geaccepteerd. Deed u dat niet, dan liep de 2% rente over dat bedrag immers door. Accepteerde u het voorschot wel, maar het definitieve aanbod uiteindelijk niet, dan dient u het voorschot terug te betalen aan de bank. 

Aanvaardt u het definitieve aanbod wel (binnen twaalf weken nadat dit gedaan is), dan wordt het voorschot in mindering gebracht op de te ontvangen compensatie. Blijkt het aanbod in dat geval hoger te zijn dan het voorschot, dan krijgt u het verschil uitbetaald. Blijkt het aanbod lager te zijn dan het voorschot, dan mag de bank dit verschil niet terugvorderen. 

Dit alles geldt ook voor een acceptatie met toepassing van Bindend Advies, in welk geval u de aangeboden compensatie uitbetaald krijgt in afwachting van de uitspraak van de Derivatencommissie. Stelt de commissie u in het gelijk, dan volgt een extra betaling door de bank. Stelt deze u in het ongelijk, dan blijven uw kosten beperkt tot 250 euro griffierecht en de kosten van uw adviseur.

Ook in het geval dat een externe dossierbeoordelaar het – geaccepteerde – compensatievoorstel controleert en concludeert dat u géén recht had op het voorschot, dan wel op een (aanzienlijk) lager bedrag, mag u het voorschot onvoorwaardelijk houden. Had u het aanbod vóór de controle al geaccepteerd, dan mag u ook een beroep doen op het oorspronkelijke aanbod en kan dit door de bank niet meer verlaagd worden.

Kortom: de bank mag bij (tijdige) acceptatie een eenmaal betaald voorschot niet terugeisen.

Wilt u advies over het aangeboden compensatievoorstel? Heeft u het voorstel al geaccepteerd en vordert de bank het voorschot terug? 

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Heeft u een voorschot ontvangen en de aangeboden vergoeding al geaccepteerd, maar eist de bank (terug)betaling van het voorschot? Neem dan gerust contact op met mij of een van de overige leden van het SWAP-team van RWV. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u (nog) meer weten over rentederivaten? We hebben hiertoe ook 12 korte webinars opgenomen. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien.

Het eerste webinar is een algemeen webinar. In webinar 2 legt Marco Anink uit waar een rentederivaat en een renteswap voor kunnen zijn en wat zij zouden moeten doen. In webinar 3 tot en met 9 vertelt hij wat de bank u misschien nog niet over uw rentederivaat vertelde. Daarnaast legt hij bij elk risico uit welke schade de rechter kan vergoeden en welke schadevergoeding de compensatieregeling biedt. In webinar 10 en 11 bespreekt Marco deze compensatieregeling van het Uniform Herstelkader, of u recht heeft op een compensatie, of het verstandig is om een voorschot te accepteren en hoe uw compensatievergoeding wordt berekend. Marco sluit in webinar 12 af met een aantal aandachtspunten over verjaring en de klachtplicht. Hierin staat centraal dat u na ontvangst van een aanbod óf een afwijzing, zo snel mogelijk moet beslissen of u alsnog naar de rechter gaat.

De webinars op rij:

 1. Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
 2. Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
 3. Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
 4. Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
 5. Risico 3: verborgen provisie
 6. Risico 4: mismatches en overhedges
 7. Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
 8. Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
 9. Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
 10. Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
 11. Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
 12. Verjaring en klachtplicht
© 2022 RWV