MENU
tvl, tvl regeling, tegemoetkoming vaste lasten, tvl aanvragen, tegemoetkoming vaste lasten mkb, tvl aanvraag, tvl regeling aanvragen, coronacrisis

TVL is nieuwe reddingsboei voor MKB-ondernemers
23-07-2020

Is uw onderneming door de coronacrisis in zwaar weer terechtgekomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). De TVL is vanaf 30 juni de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL helpt u als MKB-ondernemer of zzp’er met het betalen van een deel van uw vaste lasten in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor de TVL. Een van de voorwaarden is dat uw bedrijf minimaal 30% van de omzet heeft verloren door de coronacrisis. U kunt de belastingvrije subsidie eenmalig aanvragen tot uiterlijk 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wie kan de TVL aanvragen?

De TVL is gericht op MKB-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met hun vaste lasten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gedeeltelijk gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), waarop de TVL een aanvulling is. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Beide regelingen resulteren opgeteld in meer subsidie.

Als u in aanmerking kwam voor of gebruik maakte van de TOGS, dan kunt u nu ook aanspraak maken op de TVL.

Als u wilt checken of u voor de TVL-regeling in aanmerking komt, de getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Hieronder vallen onder meer de horeca, sportscholen, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Ook bedrijven met een horecafunctie, zoals hotels, commerciële sportkantines, musea en winkels met een horecagelegenheid, komen in aanmerking voor de TVL.

TVL regeling voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TVL zijn er verschillende voorwaarden waar uw onderneming aan moeten voldoen:

  • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers en is daarmee een midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit kunt u zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Uw bedrijf heeft minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.
  • Uw vaste lasten bedragen minimaal € 4.000 in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.
  • De SBI-code van uw bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes.  
  • Uw bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • U heeft een vestiging in Nederland.
  • Minimaal één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres, tenzij de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wél gelijk zijn aan het vestgingsadres.
  • Uw bedrijf is niet failliet en u heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Voor een aantal ondernemingen gelden nog aanvullende voorwaarden.

Hoe wordt de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het MKB berekend?

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de TVL, dan komt u in aanmerking voor een subsidie van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. De berekening is als volgt:

Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

Normale omzet 
De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september 2019. Dit zijn alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Omzetverlies 
Voor het omzetverlies wordt de normale omzet van juni tot en met september 2019 vergeleken met de omzet die in 2020 verwacht wordt in dezelfde periode.

Aandeel vaste lasten 
De vaste lasten dienen na berekening hoger te zijn dan € 4.000. Voor de berekening van de subsidie hoeft u niet uw eigen werkelijke vaste lasten door te geven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruikt voor de bepaling van de vaste lasten de branchegegevens van het CBS. De reden hiervoor is dat zij op die manier snel aanvragen kunnen afhandelen. In de lijst met SBI-codes vindt u per SBI-code het percentage gemiddelde aandeel van de vasten lasten in de omzet van uw branche.

Definitieve vaststelling TVL

Als u voldoet aan alle TVL voorwaarden, dan ontvangt u een voorschot van 80% als tegemoetkoming voor uw vaste lasten op basis van uw geschatte omzetverlies. Vervolgens dient u vóór 1 april 2021 het werkelijke omzetverlies te melden. Is het werkelijke omzetverlies gelijk aan de door u opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Als het omzetverlies hoger is, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.

Rekenvoorbeeld tegemoetkoming vaste lasten MKB

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 120.000 van juni tot en met september. In 2020 wordt in dezelfde periode een omzet verwacht van € 81.600. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 32%.

Het aandeel vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.

De subsidie bedraagt: € 120.000 x 32% x 25% x 50% = € 4.800

Het restaurant voldoet aan de voorwaarden van de TVL en ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 3.840.

Wilt u de TVL regeling aanvragen?

Of wilt u meer weten over de TVL? Of heeft u andere vragen over de coronacrisis in relatie tot uw onderneming en uw werknemers? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere  arbeidsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan onze specialisten van de Coronavirus Helpdesk. Wij zijn u graag van dienst.

© 2021 RWV