MENU

JVDW Onderhoud en Detacheringsbedrijf B.V. failliet
01-11-2021

Op 26 oktober 2021 is JVDW Onderhoud en Detacheringsbedrijf B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Judith Henstra-Prins tot curator. JVDW Onderhoud en Detacheringsbedrijf B.V. exploiteerde een bouwbedrijf.

De bedrijfsvoering van de onderneming zou al enige tijd gestaakt zijn. De curator zal dit en de verdere achtergronden van het faillissement nader onderzoeken.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als u op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kunt u de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/

© 2022 RWV