MENU

Adoptie

De mogelijkheden voor adoptie zijn de laatste jaren verruimd door nieuwe wetgeving. Zo behoort adoptie door geregistreerde partners alsmede door één ouder nu tot de mogelijkheden.

Wie met adoptie te maken krijgt, heeft juridische ondersteuning nodig. Het is immers belangrijk uw juridische positie te weten en geadviseerd te worden over de (on)mogelijkheden van adoptie in het woud aan specifieke regels en voorschriften.

Wat kunnen onze advocaten familierecht voor u betekenen? 

Onze advocaten familierecht kunnen u uiteraard ook begeleiden in allerlei zaken rondom de adoptie, zoals naams- en nationaliteitswijziging of het vaststellen van de geboortegegevens. Dit alles doen we zodat uw geadopteerde kind uiteindelijk volledig onderdeel uitmaakt van uw gezin.

© 2021 RWV