MENU
Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat meerderjarigen om uiteenlopende redenen niet, althans niet geheel, in staat worden geacht hun belangen behoorlijk te behartigen. In een dergelijk geval zijn curatele, bewind en mentorschap maatregelen die dienen ter bescherming van de meerderjarige. Door het opleggen van een van deze maatregelen wordt de meerderjarige (gedeeltelijk) handelingsonbekwaam.

Tussen curatele, bewind en mentorschap bestaan grote verschillen als het gaat om de reikwijdte en de invloed op de meerderjarige. Wij kunnen u ondersteunen in het verzoeken van deze maatregelen bij de rechter en u adviseren over uw mogelijkheden.

Minderjarigen

Bewindvoering en mentorschap kunnen ook worden ingesteld over minderjarigen. Dit heeft invloed op het gezagsrecht van de ouders. Ook hierover kunnen onze advocaten familierecht u adviseren.

© 2021 RWV