MENU

Pensioen & Fusies en overnames

Bent u een fusie of overname van een onderneming aan het voorbereiden? Schenk dan voldoende aandacht aan het pensioen van de werknemers. Niet alleen vanwege de vaak grote financiële belangen, maar ook vanwege de uitzonderingsbepalingen die in wet zijn opgenomen met betrekking tot overgang van onderneming en pensioen.

De hoofdregel

De hoofdregel bij een fusie of overname van een onderneming is dat door de overgang alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op u als nieuwe werkgever.

Afwijkende regels voor pensioen

Voor de pensioenregeling is een afwijkende regeling in de wet opgenomen. Zo kunt u er als nieuwe werkgever voor kiezen de overgenomen werknemers hetzelfde pensioenaanbod  te doen als u vóór de overgang al aan uw eigen werknemers heeft gedaan. U dient uw keuze wel al vóór de datum van overgang aan de over te nemen werknemers kenbaar te maken. Laat u dit na, dan geldt de hoofdregel.

Ook geldt dat een wettelijk verplichte deelneming voor gaat op het behoud van de pensioenregeling die de werknemers bij de oude werkgever hadden en kan bij cao worden afgeweken van de verplichting tot automatische overgang van de rechten en verplichtingen uit pensioentoezeggingen.

Let bij een fusie of overname dus goed op het pensioen

Het pensioen verdient bij de voorbereiding op een fusie of overname dus de nodige aandacht, waarbij ook gelet moet worden op:

  • onbetaald gebleven pensioenpremies,
  • werknemers die ten onrechte van deelname aan de pensioenregeling zijn uitgesloten,
  • de rechtsgeldigheid van afstandsverklaringen,
  • het niet kunnen voortzetten van de uitvoeringsovereenkomst en
  • complicaties met arbeidsongeschikte werknemers.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn wat betreft het pensioen in de voorbereiding op een fusie of overname? Neem gerust contact op met onze pensioenadvocaten. We adviseren u graag!

© 2022 RWV