BodyTrade B.V. en andere groepsvennootschappen en Vitafy bundelen hun krachten. Matthy van Paridon, fusiespecialist en managing partner bij RWV Advocaten, heeft de afgelopen maanden samen met zijn team hard gewerkt om deze grensoverschrijdende samenwerking te realiseren, ná een ingrijpende herstructurering.

Bodytrade en RWV

'Wij vonden in Matthy de ideale partner die gaandeweg een langdurig traject altijd beschikbaar was en telkens de juiste toon wist aan te slaan', aldus Loek Postma. 'Mede dankzij zijn ervaring in de juridische en financiële wereld kon hij inhoudelijk over de financiële aspecten van de transactie meepraten en stuurde hij de benodigde bancaire, financiële en fiscale adviseurs aan. Minstens zo belangrijk: zijn gevoel voor humor en relativeringsvermogen'.

Matthy: 'Bij iedere vorm van samenwerking, of het dankzij een fusie is, een overname dan wel anderszins, is het zaak om rekening te houden met de belangen van betrokkenen en je constant te verdiepen in de achtergronden van andermans belang(en). Op het moment dat je je in de mens achter de zaak verdiept kun je de belangen optimaal behartigen. Het is ontzettend waardevol om met mensen als Loek Postma te hebben mogen bijdragen aan het realiseren van hun visionaire toekomstbeelden. Gezamenlijk hebben we op een oprechte en betrokken manier een goede regeling kunnen treffen met de betrokken werknemers.'

Zoals gezegd, werkte Matthy niet alleen aan deze fusie. Zijn team bestond onder andere uit Judith Prins en Thijs de Jong. Mede door hun doortastende optreden en niet-aflatende inzet kon het verkooptraject succesvol worden afgerond.

Financiering, Fusie, Overname

Strategische en financiële redenen kunnen ten grondslag gelegd worden aan welke samenwerkingsvorm dan ook. Het realiseren verdient vanaf het vroegste moment zorgvuldige aansturing en planning; RWV Advocaten heeft daarvoor de mensen én de contacten.