MENU

Wijzigen pensioenregeling

De (fiscale) wijzigingen die per 1 januari 2015 in werking treden zouden aanleiding kunnen zijn voor het wijzigen van de pensioenregeling. Per 1 januari 2015 worden namelijk de maximale opbouwpercentages voor pensioenregelingen verlaagd en wordt een maximum pensioengevend salaris van € 100.000,= bruto ingevoerd. Door deze wetswijzigingen zullen veel pensioenregelingen op een of meerdere punten moeten worden aangepast.

Past de huidige regeling binnen de nieuwe fiscale grenzen?

Het is daarom van belang om na te gaan of de huidige regeling past binnen de nieuwe fiscale grenzen en of het mogelijk is om de pensioenregeling te wijzigen. Gebeurt dit niet, dan kan de regeling als bovenmatig worden aangemerkt met alle fiscale consequenties van dien.

(Eenzijdig) wijzigen pensioenregeling

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, die niet zomaar door jou als werkgever gewijzigd kan worden. Hier dient een zorgvuldig traject aan vooraf te gaan. De hoofdregel is dat beide partijen akkoord moeten gaan met een wijziging. Is de wijziging voor de werknemer gunstig, dan zal het waarschijnlijk geen probleem zijn om instemming te verkrijgen. Levert de wijziging een verslechtering van de pensioenregeling op, dan is het verkrijgen van instemming doorgaans lastiger.

Vaak nemen veel werknemers deel aan de bij de werkgever geldende pensioenregeling.
Het verkrijgen van individuele instemming van de werknemers voor de wijziging van een dergelijk omvangrijke pensioenregeling is lastig of niet gewenst. Wil je de pensioenregeling eenzijdig wijzigen, dan kan dat, zoals gezegd, niet zomaar. Het is van belang dat je je als werkgever goed laat adviseren.

Advisering inzake het wijzigen van de pensioenregeling behoort tot ons specialisme

Een wijziging van de pensioenregeling valt of staat met goede advisering en een zorgvuldige voorbereiding. De pensioenadvocaten van RWV Advocaten beschikken over de ervaring en deskundigheid om je tijdens dit traject te begeleiden.

© 2022 RWV