MENU

Privacy & IT/ICT

De regels uit de AVG hebben ook invloed op de cookiewetgeving, het spamverbod en het recht op vergetelheid.

Cookies onder de AVG

Zo zult u internetgebruikers goed moeten informeren over het cookiegebruik: welke cookies worden er geplaatst op de apparaten, hoe lang blijven deze staan en wat doen ze precies? De internetgebruiker moet zelf in de hand hebben welke cookies hij al dan niet toestaat.

Spamverbod

E-mails (maar ook WhatsApp berichten, direct messages en andere digitale berichten) versturen met een commercieel doel mag niet zomaar. Hiervoor heeft u – in de meeste gevallen – eerst toestemming van de geadresseerde nodig. Anders wordt het gezien als spam

Recht op vergetelheid

Het tonen van persoonsgegevens in zoekresultaten houdt een verwerking van die persoonsgegevens in en dus heeft dit tot gevolg dat de regels uit de AVG en dus ook het recht om vergeten te worden (‘the right to be forgotten’) op een dergelijke situatie van toepassing zijn.

© 2021 RWV