MENU

Cookies onder de AVG

Natuurlijke personen kunnen in veel gevallen worden geïdentificeerd aan de hand van de cookies op hun computers, smartphones en tablets. Deze overweging – hoewel anders verwoord – staat opgenomen in de AVG. Belangrijk om te weten is dat de regels uit de AVG ook gelden voor het gebruik van cookies.

Dit heeft tot gevolg dat je internetgebruikers goed moet informeren over het cookiegebruik: welke cookies worden er geplaatst op de apparaten, hoe lang blijven deze staan en wat doen ze precies? De internetgebruiker moet zelf in de hand hebben welke cookies hij al dan niet toestaat.

De cookiebalk en cookieverklaring

De cookiebalk en de cookieverklaring zijn hiervoor de aangewezen instrumenten.

In de cookiebalk kun je de internetgebruiker informeren over cookies en vraag je toestemming om deze te plaatsen op het apparaat van de internetgebruiker. Je stelt hem bovendien in staat om te kiezen welk soort cookies (functionele-, analytische- of marketingcookies) hij wel en welke hij niet accepteert. 

In de cookieverklaring (soms een onderdeel van de algemene privacyverklaring) werk je gedetailleerd uit hoe jouw organisatie omgaat met cookies.

Cookiewet

Als het om cookies gaat, zal je op een hoop dingen moeten letten om te voldoen aan de AVG-regels. Daarnaast is de ‘cookiewet’ – een onderdeel van de Telecommunicatiewet – (nog steeds) van kracht en zal je in de toekomst wellicht rekening moeten houden met e-Privacyverordening.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

De advisering over cookies (bijvoorbeeld over de toestemmingsvereisten, de inrichting van de cookiebalk of het opstellen van de cookieverklaring) behoort tot onze specialismen. Wij helpen je graag verder.

© 2022 RWV