MENU

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Een vennootschap onder firma, ook wel VOF genoemd, is een rechtsvorm waarmee meerdere ondernemers gezamenlijk een bedrijf kunnen voeren. Een vof is geen rechtspersoon waardoor alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn.


Rechtsgebieden
© 2022 RWV