Een ouderschapsplan is een overeenkomst die wordt opgemaakt na (echt)scheiding. In het ouderschapsplan zijn alle afspraken, die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van de kinderen, vastgelegd.