Wanneer is sprake van een wettelijke verdeling?

Als er geen testament is opgemaakt, wordt op basis van de wet bepaald wie precies de erfgenamen zijn. Dat heet het versterfrecht.

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene een echtgenoot/geregistreerd partner en ook minimaal één kind achterlaat. Stel, dat één van de kinderen ook al is overleden, kunnen de kleinkinderen door plaatsvervulling in de wettelijke verdeling meedoen. Het kan ook zijn dat stiefkinderen in een testament worden aangewezen om mee te doen in de wettelijke verdeling.

belangrijk voor langstlevende partner/geregistreerd partner

Wat is de wettelijke verdeling?

Wettelijke verdeling langstlevende

De wettelijke verdeling geeft jou als langstlevende echtgenoot een betere positie tegenover jouw kinderen.

De wettelijke verdeling houdt namelijk kortgezegd in dat je als langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner bij overlijden automatisch alle goederen verkrijgt. Je dient daarbij ook zorg te dragen voor voldoening van alle schulden van de nalatenschap.

Jouw kinderen krijgen vervolgens een niet-opeisbare geldvordering op jou, overeenkomend met hun erfdeel. Dit wordt het kindsdeel genoemd. Dat het kindsdeel niet direct opeisbaar is, betekent dat deze vordering bij jou als langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner blijft. Het kindsdeel wordt pas opeisbaar op het moment dat jij komt te overlijden, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.

In een testament kan hiervan zijn afgeweken. Het is daarom altijd van belang om goed naar de inhoud van het testament te kijken.

Ongedaanmaking wettelijke verdeling

Je kunt als langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de wettelijke verdeling ongedaan maken. Dit houdt in dat jouw kinderen weer op gelijke voet komen met jou. Jouw kinderen delen in dat geval mee in de goederen en worden aansprakelijk voor de schulden. Dit kan bijvoorbeeld om fiscale redenen interessant zijn. 

Let op! Je dient als langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de wettelijke verdeling binnen drie maanden na overlijden bij de notaris ongedaan te maken. Daarna is dat niet langer mogelijk.

belangrijk voor de kinderen

Wat als de langstlevende ouder hertrouwt?

Wanneer de langstlevende echtgenoot hertrouwt, ontstaat er voor jou als kind een mogelijk gevaar voor de aanspraak op jouw kindsdeel. Zo kunnen goederen in de nalatenschap met emotionele waarde bij de nieuwe echtgenoot terecht komen.

De wetgever heeft het ‘stiefoudergevaar’ gesignaleerd en heeft jou als kind daarom een aantal wilsrechten gegeven. Dit zijn bevoegdheden die je kunt inroepen wanneer het ‘stiefoudergevaar’ dreigt, bijvoorbeeld bij een voornemen van de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner om opnieuw te trouwen of bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner.

Kind | Wilsrechten

Maak als kind gebruik van je wilsrechten

De wilsrechten komen er kortgezegd op neer dat je als kind aan de langstlevende echtgenoot kunt vragen goederen aan jou over te dragen, ter waarde van jouw niet-opeisbare geldvordering.

Bijvoorbeeld een schilderij met voor jou emotionele waarde. Je kunt de langstlevende vragen het schilderij over te dragen onder voorbehoud van vruchtgebruik. Dit betekent dat het schilderij gewoon mag blijven hangen, maar wanneer de langstlevende echtgenoot overlijdt, verkrijg je als kind het volledige eigendom van het schilderij. Hierop kan de stiefouder dan geen aanspraak maken. Op die manier is het een soort zekerheidsstelling van de geldvordering.

Waarom onze erfrecht advocaten inschakelen?

Bestaat er discussie over de wettelijke verdeling of wil je meer weten over de wettelijke verdeling in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze ervaren erfrecht advocaten.

Misschien ook interessant voor jou