Wie dieper durft te kijken komt dan tot de conclusie dat de conflicten die ontstaan in de meeste gevallen niets of maar heel weinig te maken hebben met de verdeling van die nalatenschap zelf. Met de technische aspecten daarvan.

Het is het ‘oude zeer’ dat via de nalatenschap kan worden afgereageerd dat voor de ellende zorgt. Dat betekent dat het voor de hand ligt dat de rechter de knoop moet doorhakken. Alleen: procedures bij de rechter duren lang en de uitkomst is niet altijd zeker.

Het erfrecht is ingewikkeld en rechters moeten bovendien op sommige momenten de wet inkleuren, waarbij hun persoonlijke waarden, normen, overtuigingen en emoties een rol spelen.

Rechters zijn dus ook maar mensen zodat je met een zekere onvoorspelbaarheid altijd rekening moet houden.

Niet iedereen heeft daarom zin in zo’n procedure, ook niet vanwege de kosten die je daarvoor meestal moet voorschieten.

Het is dus beter en efficiënter om met elkaar in gesprek te gaan. Maar ja, hoe doe je dat als de verhoudingen inmiddels behoorlijk zijn aangetast?

In dat geval biedt nalatenschapsmediation een uitkomst. Het betreft een of meerdere gesprekken met jou en de andere erfgenamen, onder leiding van een professionele begeleider, mediator, die kan helpen om afspraken te maken.

De nalatenschapsmediator

Nalatenschapsmediator

De nalatenschapsmediator is onpartijdig, wat betekent dat deze er voor alle partijen is. De nalatenschapsmediator is neutraal waar het gaat om de inhoud van het conflict en geeft daarnaast informatie over wat er in de wet staat en wat in eerdere uitspraken van rechters naar voren is gekomen.

De nalatenschapsmediator is vooral belangrijk als het gaat om het luisteren naar ‘de achterkant’ van het conflict. Wat speelt er werkelijk? Wat is het echte conflict? Welke emoties, overtuigingen, verhalen, belangen, zorgen en behoeften zijn er?

De nalatenschapsmediator pelt het conflict als het ware af om bij de kern te komen.

Daarbij zorgt de nalatenschapsmediator ervoor dat jullie allemaal dezelfde taal gaan spreken. Dat je begrijpt wat de ander zegt en vindt en waarom. En andersom. Dat is een belangrijk moment. Het is niet nodig dat jullie elkaars standpunten gaan overnemen, maar wel dat jullie snappen wat maakt dat de ander tot die standpunten is gekomen.

En vaak is het zo dat tijdens een mediation standpunten verzachten en veranderen als er een keer echt naar geluisterd wordt.

Die aandacht voor achterliggende motieven krijg je in procedures bij de rechtbank niet, of maar mondjesmaat. In mediation is daar de schijnwerper juist op gericht en wordt de kans dus groter dat je met elkaar tot een respectvolle verdeling van de nalatenschap komt. En dat is ook het geval als je weet wat de ander vindt en je vervolgens vaststelt dat je het eens bent dat je het oneens bent en dat je om redenen van efficiency de knopen die voorliggen zakelijk doorhakt.

Wat kost nalatenschapsmediation?

Kosten nalatenschapsmediator

De nalatenschapsmediators van RWV berekenen een uurtarief dat in de praktijk onder de erfgenamen wordt verdeeld. Qua uurtarief moet je denken aan € 250,00 per uur. We zien in de praktijk dat voor een succesvolle mediation gemiddeld drie gesprekken nodig zijn. Vervolgens legt de mediator de gemaakte afspraken vast. Totaal neemt een mediation gemiddeld 15 uren in beslag. Maar de nadruk ligt op gemiddeld. Iedereen is anders en iedere situatie is anders. Pin ons hier dan ook niet op vast, we geven je slechts een indicatie.

Sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden bovendien de kosten van nalatenschapsmediation (tot een bepaald maximum). Vraag dit dus even na als je een rechtsbijstandverzekering hebt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Voldoen jullie aan de voorwaarden, dan betaalt de overheid een vast bedrag voor de kosten van de nalatenschapsmediator. En betalen jullie alleen een eigen bijdrage. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging. Je leest er alles over op www.rechtsbijstand.nl.

RWV Advocaten werkt niet met dat systeem. Wil je daar toch gebruik van maken, neem dan contact op met het Juridisch Loket (0900-8020). Deze instantie verwijst je naar een nalatenschapsmediator die wel met gesubsidieerde rechtsbijstand werkt.

Eigen advocaat meenemen naar de nalatenschapsmediaton?

Je kunt als erfgenamen ieder ook een eigen advocaat meenemen naar de nalatenschapsmediation, maar dat hoeft niet en zeker niet als de nalatenschapsmediator nog bezig is om in kaart te brengen waar het conflict nou werkelijk betrekking op heeft en welke opties er liggen om dat conflict op te lossen.

De nalatenschapsmediator geeft jou en de andere erfgename bovendien de mogelijkheid om een eigen adviseur te raadplegen als het erop gaat lijken dat een oplossing kan worden bereikt. Op die manier kunnen jullie allemaal toetsen of je een goede deal sluit.

Ook die check is niet altijd nodig en zeker niet omdat de nalatenschapsmediator altijd bij jou en de andere erfgenamen  checkt of je helemaal begrijpt waar je mee akkoord gaat en wat dus de consequenties van een overeenkomst zullen zijn.

Waarom onze nalatenschapsmediators inschakelen?

Als je heftige emoties ervaart en een conflict je dag en nacht bezighoudt, dan ligt praten niet meteen voor de hand. Maar wie door die gevoelens van strijd heen durft te kijken, ziet in dat een gestructureerd en veilig gesprek waarin het gaat over oplossingen in ieder geval een van de beste opties is om uit te proberen.

Daarvoor is uiteraard vereist dat alle betrokken partijen willen praten onder leiding van de nalatenschapsmediator en dat ze daarbij beloven dat ze naar het verhaal van de ander(en) zullen luisteren, dat ze voor die andere verhalen open zullen staan. En tegelijkertijd dat ze weten dat het omgekeerd ook zo zal zijn en dat ze niet verplicht zijn het met die anderen eens te worden, maar ze, net als die anderen, toezeggen actief naar mogelijke oplossingen te zoeken. Samen met de nalatenschapsmediator.

De nalatenschapsmediators van RWV zijn zichzelf. Echte professionals die weten dat het leven soms pijn doet. Ze zijn bevlogen, deskundig en ervaren en weten hoe het zit met conflicten. Ze hebben oog, oor en gevoel voor emoties, overtuigingen, behoeften, zorgen en belangen. Ze zijn betrokken bij het wel en wee van jou en de overige erfgenamen en zijn optimistisch over de totstandkoming van een deal waarmee jullie allemaal verder kunnen in het leven.

Misschien ook interessant voor jou