Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon die in een testament wordt aangewezen en de bevoegdheid heeft om de nalatenschap af te wikkelen. De erflater, de persoon die is overleden, kan in zijn testament een executeur benoemen. Deze executeur kan een erfgenaam zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Soms wordt een executeur aangewezen uit externe partijen zoals een accountant, een notaris of een erfrechtadvocaat. Het is mogelijk om één of meerdere executeurs aan te wijzen.

wat moet je als executeur doen?

Taken executeur testamentair

De wet geeft de executeur bepaalde bevoegdheden en legt hem ook verplichtingen op. Een van zijn taken is het opstellen van de boedelbeschrijving, een overzicht van de goederen en schulden op het moment van overlijden. Dit moet de executeur snel doen, dus niet te lang na het overlijden. In de boedelbeschrijving moet minstens een voorlopig overzicht van schulden worden opgenomen.

De taken van een executeur omvatten het beheren van de nalatenschap vanaf het overlijden tot aan de afwikkeling ervan. De overledene kan specifieke taken aan de executeur toewijzen, zoals het regelen van de begrafenis.

Gedurende deze periode is de executeur verplicht de erfgenamen op de hoogte te houden van zijn handelingen. Nadat zijn taken zijn voltooid, moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Zodra er een executeur is aangewezen, is het niet meer toegestaan voor de erfgenamen om zelf de nalatenschap af te wikkelen. De taak van de executeur eindigt zodra de nalatenschap is afgehandeld. Daarna mogen de erfgenamen de erfenis verdelen.

Executeur benoemen

De erflater kan in het testament een executeur hebben aangesteld. Is dat niet het geval, dan kun je samen met eventuele overige erfgenamen, een executeur benoemen. Je kunt er in dit geval ook voor kiezen om een van de erfgenamen als executeur te benoemen. Diegene vertegenwoordigt de erfgenamen.

Verschil executeur en vereffenaar 

Er is een groot verschil tussen een executeur en een vereffenaar. Een executeur wordt in het testament van de erflater benoemd. De executeur is een beheerder van de nalatenschap. Als er geen testament is, is er dus ook geen executeur.  

Als de erfenis beneficiair is aanvaard en er geen officiële executeur is aangewezen, zijn alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt tussen de erfgenamen, of als er twijfels bestaan over de grootte van de nalatenschap om alle schulden af te lossen, dan kan de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar benoemen.

Testimonial erfrecht

wat klanten over ons zeggen

Wij raden iedereen aan om voor advies en ondersteuning in erfrecht, maar ook in andere casussen naar RWV Advocaten te gaan. Als executeur-testamentair zijn wij in een ingewikkelde casus terecht gekomen waardoor wij advies en ondersteuning bij RWV Advocaten hebben gevraagd. Wij werden bijgestaan door advocaat Birgitte Schelvis-Neuteboom. Een zeer gedreven advocaat die heel veel betrokkenheid toonde en volledig alles aanvoelde in deze moeilijke casus. Ze heeft ons het vertrouwen gegeven en naar tevredenheid alles afgehandeld. Wij zijn heel dankbaar dat zij ons heeft bijgestaan en willen haar dan ook van harte aanbevelen.

Anoniem

particulier

Waarom onze erfrecht advocaten inschakelen?

Blijkt uit het testament niet duidelijk wie is aangewezen als executeur? Worden jij en de overige erfgenamen het niet eens over wie als executeur moet worden aangewezen? Of wil je meer weten over de taken van een executeur? Neem dan contact op met een van onze ervaren erfrecht advocaten.

Misschien ook interessant voor jou