Het zijn de aandeelhouders die decharge verlenen door het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening. De decharge heeft alleen betrekking op de bestuursdaden die:

  • blijken uit de jaarrekening, of
  • op andere wijze aan de aandeelhouders bekend gemaakt zijn vóórdat de aandeelhouders de jaarrekening vaststelden.

Ook als je als bestuurder besluit te stoppen met werken, of plaats dient te maken voor een ander: zorg er dan voor dat je decharge is verleend.

Overigens kan een bestuurder ondanks een verleende decharge aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld door een curator of schuldeisers van de vennootschap.

misschien ook interessant voor jou