Waar kunnen wij je bij helpen?

VERSCHILLENDE SOORTEN DUUROVEREENKOMSTEN

Algemene voorwaarden

Het is als ondernemer belangrijk om algemene voorwaarden te hebben. Algemene voorwaarden verduidelijken de rechten en verplichtingen tussen jou en je klanten, beschermen je tegen aansprakelijkheid en geschillen en bevatten gunstige bepalingen over levering, betaling, garantie, annulering, retournering, overmacht en privacy. Ze dragen bij aan het professionele imago van je onderneming en bieden klanten zekerheid en vertrouwen. Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk en specialistisch. Daarnaast is het belangrijk om je algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing te verklaren.  

Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst regelt de relatie tussen een handelsagent en opdrachtgever, ook wel principaal genoemd, waarbij de handelsagent optreedt als tussenpersoon bij het tot stand brengen van (handels)overeenkomsten tussen de principaal en een derde. Het opstellen van een duidelijke agentuurovereenkomst is essentieel om (juridische)problemen te voorkomen. Daarnaast biedt de wet in veel gevallen bescherming aan de handelsagent, mits dit goed is uitgewerkt in de agentuurovereenkomst. Daarbij is goed om te weten dat er belangrijke verschillen zijn tussen een agentuurovereenkomst en distributieovereenkomst.

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een distributeur, waarbij de laatste producten aankoopt om ze (vaak in een specifiek gebied) uit eigen naam door te verkopen. De distributeur draagt bij het (door)verkopen zelf het risico en sluit dan ook afzonderlijke koopovereenkomsten met afnemers. Bij het opstellen van de distributieovereenkomst geldt de contractsvrijheid tussen partijen. Leverancier en distributeur kunnen dus (behoudens dwingendrechtelijke bepalingen) overeenkomen wat zij willen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een distributieovereenkomst verschilt van een agentuurovereenkomst.

Franchiseovereenkomst

Franchise is een samenwerking waarbij een zelfstandig ondernemer (franchisenemer) samenwerkt met de een ondernemer die eigenaar is van een frachiseformule (franchisegever). De franchiseovereenkomst geeft de franchisenemer het recht om (tegen betaling) een bedrijf te runnen, waarbij hij gebruik mag maken van de franchiseformule van de franchisegever. De franchiseformule kan bestaan uit het gebruik van de handelsnaam, het bedrijfsconcept, het merk, de ondersteuning en nog veel meer. In een franchiseovereenkomst staan de afspraken tussen beide partijen duidelijk weergegeven. Het is belangrijk dat alle belangrijke aspecten van de franchiseovereenkomst duidelijk en in lijn met jouw wensen en de geldende wet- en regelgeving worden vastgelegd. 

Naast bovengenoemde duurovereenkomsten, zijn er uiteraard nog andere duurovereenkomsten, zoals:

Ook voor advies over of het opstellen van deze duurovereenkomsten kun je bij onze ervaren advocaten terecht.  

Reeks overeenkomsten ook gezien als duurovereenkomst?

Het is ook mogelijk dat een reeks afzonderlijke (zelfs mondelinge) overeenkomsten als een duurovereenkomst wordt beschouwd. Of dit het geval is, is afhankelijk van diverse factoren. Zoals de lengte van de samenwerkingsrelatie en de exclusiviteit van de samenwerking. 

Ook het vertrouwen dat een partij redelijkerwijs mocht hebben dat zij opnieuw zou worden ingeschakeld voor toekomstige klussen, speelt daarbij een rol. Ten slotte is de intentie van de partijen om een langdurige relatie met elkaar aan te gaan van belang.

Wat moet je weten over duurovereenkomsten?

Aangezien duurovereenkomsten een langere periode bestrijken en continue verplichtingen voor beide partijen met zich meebrengen, is het belangrijk dat je de kenmerken van de duurovereenkomst kent. Hier zijn vier belangrijke kenmerken van duurovereenkomsten:

 1. Langdurig karakter
  Duurovereenkomsten zijn bedoeld voor langere termijn samenwerkingen, in tegenstelling tot eenmalige transacties.
 2. Continue verplichtingen 
  Beide partijen hebben gedurende de looptijd van de overeenkomst steeds verplichtingen, zoals het leveren van goederen, diensten of het voldoen aan betalingsverplichtingen.
 3. Verlenging of opzegging
  Duurovereenkomsten bevatten vaak bepalingen voor verlenging of opzegging, zodat partijen de samenwerking kunnen voortzetten of beƫindigen onder bepaalde voorwaarden.
 4. Wettelijke regels en bescherming 
  Afhankelijk van het soort duurovereenkomst, zoals bij algemene voorwaarden, kunnen er specifieke wettelijke regels en beschermingsmaatregelen van toepassing zijn.

Bij het aangaan van een duurovereenkomst is het belangrijk dat je de specifieke voorwaarden en verplichtingen goed begrijpt. Daarnaast is het van belang om te weten dat er voor veel duurovereenkomsten geen afzonderlijke regels zijn opgenomen in de wet en dat deze regels voornamelijk zijn ontwikkeld in de rechtspraak. Het is daardoor raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst aan de wettelijke vereisten voldoet en je voldoende beschermd bent.

Testimonial duurovereenkomsten

Wat klanten over ons zeggen

Wij vonden in Kelly Verheij de ideale partner bij de herziening van onze franchiseovereenkomsten. Mede dankzij haar kennis, ervaring en specialisatie in franchise kon zij zowel juridisch als inhoudelijk over de franchise aspecten van ons bedrijf meepraten. Dat was prettig communiceren, zowel voor ons als voor onze franchisenemers. Lees meer

Mark RooijersR.V.E. Plantenhandel

Waarom onze ondernemingsrecht advocaten inschakelen?

Door voorafgaand aan het sluiten van een duurovereenkomst duidelijke afspraken te maken en deze vervolgens vast te leggen in de overeenkomst, kun je onduidelijkheden en geschillen voorkomen. Onze ondernemingsrecht advocaten kunnen je helpen bij het opstellen van een duurovereenkomst. Of als er een geschil ontstaat, dan helpen we je bij het oplossen van het geschil en begeleiden we je bij een eventuele procedure. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken. 

misschien ook interessant voor jou