Eerder berichtte ik in mijn artikel 'Bestuurders en aandeelhouders opgelet! Spoedwetgeving in de maak voor alternatieve besluitvorming en uitstel door COVID-19' over spoedwetging die het -kort gezegd- mogelijk moest maken om algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava’s) virtueel te houden. Welnu, op 21 april 2020 stemde ook de Eerste Kamer in met de noodwet. Deze tijdelijke regeling vervalt (vooralsnog) op 1 september 2020. Sommige onderdelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020.

Elektronische besluitvorming van de ava

Voor het houden van een ava uitsluitend langs elektronische weg gelden navolgende voorwaarden:

  1. De ava is langs elektronische weg voor aandeelhouders te volgen;
  2. De aandeelhouders zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ava in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de onderwerpen op de agenda;
  3. De vooraf gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. Die antwoorden moeten voldoende toegankelijk gemaakt worden voor de aandeelhouders;
  4. De deelnemers aan de ava moeten tijdens de ava elektronisch of anderszins vragen kunnen stellen, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden.

Uitstel voor het houden van de jaarlijkse ava -met ten hoogste 4 maanden- lijkt niet alleen te gelden voor de N.V., maar ook voor andere rechtsvormen. Althans dat lijkt af te leiden uit de begeleidende Memorie van Toelichting.

Overige onderdelen noodwet

De noodwet voorziet onder andere ook in:

  1. Verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening door het bestuur, in plaats van door de ava;
  2. Tijdelijke inperking van de bewijsvermoedens voor bestuurlijke aansprakelijkheid in faillissement.

In mijn eerdere artikel leg ik uit wat dit inhoudt.

Vragen over deze spoedwetgeving?

Heeft u vragen over het wetsvoorstel Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19, dat op 8 april 2020 gepubliceerd is? Neem contact op met mij of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan de specialisten van de Coronavirus Helpdesk. Zij staan 24/7 klaar om al uw juridische vragen die betrekking hebben op het coronavirus te beantwoorden.