Waarover kan betrokkene een klacht indienen?

Iedere betrokkene heeft op grond van de privacywetgeving bepaalde rechten. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage of gegevenswissing. Reageer je niet, niet tijdig of niet naar behoren op een verzoek van een betrokkene, dan kan hij hierover een klacht indienen.

De betrokkene kan bovendien een klacht indienen als je de persoonsgegevens van hem niet in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt; je verwerkt bijvoorbeeld het BSN-nummer van een betrokkene, terwijl dit op grond van de geldende privacywetgeving niet is toegestaan. 

Betrokkene dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voordat de betrokkene een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zal hij eerst contact met jouw organisatie moeten opnemen. Het is dan vervolgens van belang dat je binnen vier weken en correct op een dergelijke klacht van de betrokkene reageert. Zo voorkom je dat de betrokkene naar de Autoriteit Persoonsgegevens stapt. 

Een betrokkene kan overigens alleen een klacht indienen over de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens en dus niet over de persoonsgegevens van iemand anders. 

Wat gebeurt er met een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet, niet tijdig of onvolledig reageert op een klacht van een betrokkene, dan kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij neemt iedere klacht die zij ontvangt in behandeling. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat eerst na of de geldende privacywetgeving op de klacht van toepassing is. Zo moet een klacht bijvoorbeeld wel gaan over de verwerking van een persoonsgegeven en moet er in strijd zijn gehandeld met de privacywetgeving. Vervolgens bepaalt de Autoriteit Persoonsgegevens hoe zij de klacht verder behandelt. 

Welke sancties kan de Autoriteit Persoonsgegevens opleggen?

De Autoriteit Persoonsgegevens kan naar aanleiding van een klacht een drietal acties ondernemen: 

1: Is de Autoriteit Persoonsgegevens van oordeel dat de klacht onderling kan worden opgelost, dan adviseert zij klager hoe hij het probleem zelf kan oplossen.

2: De Autoriteit Persoonsgegevens kan er ook voor kiezen om contact met jouw organisatie op te nemen of aan jouw organisatie een waarschuwingsbrief te sturen, om je organisatie dwingend op de regels te wijzen.

3: Verstrekkender is de keuze van de Autoriteit Persoonsgegevens een nader onderzoek te starten naar jouw organisatie. Blijkt uit dat onderzoek vervolgens dat jouw organisatie de privacywetgeving heeft overtreden, dan legt de Autoriteit Persoonsgegevens jouw organisatie zo mogelijk een forse boete op. Deze boete kan oplopen tot maar liefst € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van jouw organisatie! Reden te meer om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens te voorkomen!

Wat kunnen onze privacyrecht advocaten voor jou betekenen?

Ons AVG-team kan je helpen bij het beoordelen van, adviseren omtrent en het afhandelen van klachten die door betrokkenen bij jouw organisatie zijn ingediend. Ook kunnen wij je adviseren op het moment dat de klacht reeds bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt. Wil je bijvoorbeeld weten wat jouw rechtspositie is en wat er van je wordt verwacht? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze privacyrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?