5 stappen

Intentieovereenkomst en transactie

Nadat de intentie is uitgesproken om een transactie tot stand te brengen, is een intentieovereenkomst nodig. Dat is stap 1. Vervolgens moet in kaart worden gebracht waar partijen het nu eigenlijk over hebben. Dat is stap 2. In de pers wordt in dat kader vaak het woord 'due diligence' gebruikt. Wanneer ga je daartoe over? Wat wordt onderzocht, ofwel wat wil men onderzoeken en wat zijn de consequenties op de onderhandelingen? 

De volgende stap betreft het vaststellen van de transactiesom in relatie tot 'het vastgoed'. De hoogte van die som en de wijze van betaling en levering zijn in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop de transactie - vooral vanuit fiscaal oogpunt - gestructureerd wordt, stap 3. Zodra de structuur helder is en duidelijk is vastgelegd, komt men toe aan stap 4, uitvoering van de overeenkomst. Voor de levering van vastgoed is een notariële akte vereist, stap 5. Pas nadat de (uitgestelde) betaling is verricht en het vastgoed van eigenaar is gewisseld, is de transactie een feit.

Misschien ook interessant voor jou?