Bedenktijd

Ook in de periode na het tekenen van een koopovereenkomst en bij het verkrijgen van een financiering zijn er regels waar je rekening mee dient te houden. Zo heeft de particuliere koper wettelijk een bedenktijd en wordt vaak in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud opgenomen waardoor de koper de mogelijkheid heeft om de koopovereenkomst te ontbinden indien hij zijn financiering niet rond krijgt. En wat doe je als de koper niet afneemt op de afgesproken leveringsdatum? Mochten deze situaties zich voordoen, dan is het belangrijk om al in een vroegtijdig stadium hierover (juridisch) advies in te winnen. 

Vormerkung

Vormerkung is een Duitse benaming (een goede vertaling is er niet) voor het inschrijven van een koopovereenkomst in het kadaster, waardoor de koper wordt beschermd tegen beslagleggers van de verkoper of diens faillissement.  

Conformiteit

Maar ook na de levering van het onroerend goed kunnen problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde verborgen gebreken, zoals asbest. Dit kunnen bouwkundige gebreken zijn, maar ook juridische gebreken zoals een buurman die claimt een recht van overpad over het net gekochte perceel te hebben waar je niets vanaf weet. 

Als verkoper is het van belang te weten welke informatie over het onroerend goed je dient te verschaffen aan de potentiële kopers om te voorkomen dat er eventuele aanspraken bestaan op basis van non-conformiteit. 

Leveringsakte

Bij het beoordelen van een (concept)koopovereenkomst toetsen wij ook of er lasten, beslagen, hypotheken of erfdienstbaarheden rusten op het perceel en kunnen wij toetsen aan het bestemmingsplan. Dan kom je na de levering niet voor nare verrassingen te staan. 

Waarom onze vastgoed advocaten inschakelen?

Het is van belang tijdig advies in te winnen zodat de juiste stappen kunnen worden gezet. De vastgoedadvocaten kunnen je met hun specialistische kennis begeleiden en adviseren in het koop- en verkoopproces van onroerend goed. Mochten zich alsnog onoplosbare problemen voordoen, dan staan wij je uiteraard bij in de procedure.

Heb je een rechtsbijstandverzekering? Geen probleem! Je kunt zelf een advocaat kiezen

Beschik je over een rechtsbijstandverzekering, dan heb je vaak de mogelijkheid om zelf je advocaat te selecteren. Zo kun je dus ook onze advocaten inschakelen. Voordeel: we gaan snel en vakkundig voor je aan de slag. Én we zorgen voor de afhandeling van de kosten met jouw rechtsbijstandverzekeraar.

Misschien ook interessant voor jou?