Gedurende een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) kan een echtgenoot invloed uitoefenen op bepaalde rechtshandelingen van zijn/haar partner. Zo bepaalt artikel 1:88 BW dat een echtgenoot (onder meer) voor het aangaan van een borgtocht toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft. Wordt dit nagelaten, dan kan de echtgenoot, wiens toestemming vereist was, de borgtocht vernietigen.

Als een gehuwde persoon borg voor u gaat staan, dan doet u er verstandig aan ook de echtgenoot mee te laten tekenen, dan is verdere discussie uitgesloten.

Toch is er uitzondering waar de toestemming van de echtgenoot niet nodig is.

Uitzondering: borg ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf

Op artikel 1:88 is een zeer belangrijke uitzondering van toepassing. Indien de borg wordt aangegaan door een bestuurder tevens (groot-) aandeelhouder - een DGA dus – ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf, geldt het toestemmingsvereiste van de echtgenoot niet. Let wel, voor toepassing van deze uitzondering moet de betreffende bestuurder samen met zijn eventuele mede-bestuurders de meerderheid van de aandelen in de vennootschap houden.

Deze uitzondering wordt overigens eveneens gemaakt voor de echtgenoot die een bedrijf voert in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Deze echtgenoot behoeft voor het aangaan van dergelijke rechtshandelingen (ook) geen toestemming van zijn echtgenoot.

Wat is de normale uitoefening van het bedrijf?

In de uitzondering wordt gesproken van ‘de normale uitoefening van het bedrijf”. Maar wat wordt daar nu onder verstaan?

De normale uitoefening van bedrijf wil zeggen ‘ten dienste van de normale bedrijfsvoering’. Het gaat dus niet om een onderneming die het aangaan van borgen als businessmodel heeft. Denk bijvoorbeeld aan een borgstelling in het kader van een financiering voor een nieuw bedrijfspand.

Over de uitleg van het criterium wordt veel geprocedeerd. Want wat nu als bijvoorbeeld een bedrijf in (doods)nood is en er in het kader van een nieuw (nood) krediet een borgstelling wordt aangegaan, valt deze borg dan onder de uitzondering of niet?

Het antwoord op deze vraag luidt in zijn algemeenheid “nee”. Als de echtgenoot niet heeft meegetekend voor dit noodkrediet zou hij/zij de borg dus in principe kunnen vernietigen.

Uitzondering geldt ook voor buitenlandse vennootschappen

Recent heeft de Rechtbank Utrecht een vonnis gewezen over deze materie waarbij sprake was van een onderneming naar Chinees recht. De echtgenoot van de borg stelde zich op het standpunt dat de uitzonderingsbepaling geen betrekking heeft op buitenlandse vennootschappen en wilde de borgstelling vernietigen. De rechtbank heeft dit verweer verworpen en stelt dat de betreffende buitenlandse vennootschap moet worden gelijkgesteld met een Nederlandse B.V.

Nu zal vermoedelijk niet al te vaak een borg worden afgegeven voor een vennootschap naar Chinees recht, maar bij bijvoorbeeld de Duitse GmbH of de Engelse Ltd zal, kijkend naar de uitspraak van de Rechtbank Utrecht, de uitzondering mogelijk ook van toepassing zijn.

Check of een borgstelling door een echtgenoot kan worden vernietigd

Heeft u te maken met een borgstelling (als financier of heeft u zelf een borgstelling afgegeven)? Ga na of deze mogelijk door de echtgenoot vernietigd kan worden! Wilt u dat wij dit checken of heeft u andere vragen over dit onderwerp, aarzel niet om contact met mij op te nemen of een van mijn insolventierechtcollega’s.