Op 9 april jl. werd het faillissement van Buro Tinto B.V. uitgesproken, met aanstelling van Marco Anink als curator. Het betreft het faillissement van een onderneming die voor (bekende) kledingmerken de productie elders laat verzorgen. Met het uitbreken van het corona-virus zijn deze opdrachten volledig stilgevallen. De curator onderzoekt, zoals te doen gebruikelijk, de oorzaken van het faillissement, maar de vooruitzichten voor de crediteuren zijn somber.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.