Op 10 april jl. werd het faillissement van B.V. De Beleving handelend onder de naam Eten bij Max uitgesproken, met aanstelling van Klaartje Beerlage als curator. Het betreft het faillissement van een restaurant. Het restaurant is echter nooit geopend omdat er geen exploitatievergunning werd verstrekt. Er zijn geen activa aangetroffen. De curator onderzoekt, zoals te doen gebruikelijk, de oorzaken van het faillissement, maar de vooruitzichten voor de crediteuren zijn somber.

Meer informatie?

Details en openbare verslagen vindt u (binnenkort) op onze website. Klaartje Beerlage is sinds 1 oktober niet meer werkzaam bij RWV Advocaten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.