Voor het reizen buiten Nederland heeft uw kind in ieder geval een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Reist u alleen met uw kind, dan heeft u daarnaast de toestemming van de andere ouder nodig. En het kan zijn dat u nog aanvullende documenten nodig heeft voor de reis met uw kind. Hoe komt u zonder problemen door de grenscontroles met uw kind en hoe vraagt u de benodigde documenten aan?

Een tip alvast: wacht niet te lang! Zeker als u vreest dat de andere ouder geen toestemming zal geven voor de vakantie of voor de aanvraag van een ID kaart, paspoort of visum voor uw kind.

Paspoort, ID kaart en Visum aanvragen voor uw kind

Voor de aanvraag van een identiteitsbewijs voor uw kind is bij gezamenlijk gezag de toestemming van beide ouders nodig. U dient samen met uw kind een aanvraag in voor een paspoort of ID kaart bij uw gemeente. Soms is schriftelijke toestemming van de andere ouder voldoende, op de website van uw gemeente kunt u zien aan welke eisen deze schriftelijke toestemming moet voldoen. Er zijn echter ook gemeenten die als voorwaarde stellen dat beide ouders met hun identiteitsbewijs aanwezig moeten zijn bij de aanvraag van het identiteitsbewijs van hun kind.

Bij een reis naar landen waarvoor een visum benodigd is, dienen beide ouders toestemming te geven voor de aanvraag van het visum van het kind. De aanvraag van een visum kan aardig wat tijd in beslag nemen. Vraag een visum daarom tijdig voor de vakantie aan. Eventueel kunt u gebruik maken van een gespecialiseerd visumbureau.

Het is verstandig om de andere ouder tijdig te vragen mee te werken aan de aanvraag van een ID kaart, paspoort of visum

Toestemming andere ouder en aanvullende documenten

Als u alleen met uw kind op reis gaat, moet de andere ouder met gezag daarmee instemmen. Vul met elkaar het toestemmingsformulier in en neemt u dit mee op reis.

Zoals ook op het formulier aangegeven, dient u aanvullende documenten mee te nemen

  • kopie paspoort van toestemming gevende ouder;
  • recent uittreksel gezagsregister;
  • recent uittreksel BRP van het kind en/of afschrift geboorteakte van het kind;
  • eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang;
  • eventueel het ouderschapsplan

Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u kosteloos opvragen bij de rechtbank van uw woonplaats.

Een uittreksel uit het BRP (Basisregistratie personen) vraagt u op bij uw gemeente en een afschrift van de geboorteakte bij de gemeente van de geboorteplaats van uw kind. Voor deze documenten dient u te betalen, de kosten verschillen per gemeente. De uittreksels hebben een geldigheidsduur van slechts drie maanden.

Grenscontrole

De Koninklijke Nederlandse Marechaussee voert strenge controles uit om mogelijke kinderontvoeringen te voorkomen. Deze controles worden met name gedaan:

  • als uw kind een andere achternaam heeft dan u en
  • als uw reisbestemming buiten het Schengen gebied ligt. Binnen het Schengen gebied worden geen persoonscontroles uitgevoerd.

Kunt u in ieder geval het toestemmingsformulier, de aanvullende documenten en een retourticket van het kind laten zien, dan zult u zonder problemen door de grenscontrole komen.

Wilt u weten of en, zo ja, welke vereisten gelden voor het reizen met uw kind naar het land van uw vakantiebestemming? Vraagt u dit na bij de ambassade of het consulaat van het land.

Wat als u de toestemming van de andere ouder niet krijgt?

Geeft de andere ouder geen toestemming voor de vakantie of voor de aanvraag van een ID kaart, paspoort of visum voor uw kind, dan hebt u de mogelijkheid om een procedure op te starten bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen. U heeft een advocaat nodig om dit verzoek tot vervangende toestemming bij de rechtbank in te dienen.
De rechter zal beide ouders horen en vervolgens een beslissing nemen waarbij het belang van het kind centraal staat. Met een dergelijke procedure kan enige tijd gemoeid zijn en daarom is het belangrijk tijdig de vakantieplannen met de andere ouder te bespreken.

Wat als u vermoedt dat uw kind niet meer zal terugkeren na de vakantie?

Vreest u dat uw kind niet meer terug zal keren na de vakantie, dan kunt u contact op nemen met het Centrum Internationale Kinderontvoering (www.kinderontvoering.org).

Wilt u meer weten over het toestemmingsvereiste?

Kijk eens op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of neem contact op met mij of een van de andere familierechtspecialisten . Wij gunnen u en uw kind een fijne vakantie!

Download toestemmingsformulier

U kunt hier het benodigde toestemmingsformulier downloaden.